Avtalsguide digital följesedel

Kraven på rapportering av faktureringsgrundande underlag, statistik och miljödata ökar. För att hantera detta enklare och minska administrationen kan man kravställa rapportering digitalt genom att använda branschstandarden BEAst.

Att övergå från gamla arbetssätt till en ny teknisk lösning kan vara utmanande och denna avtalsguide har tagits fram för att göra det lättare att komma igång.

Guiden innehåller mallar och vägledning om hur beställare av en entreprenad kan kravställa BEAst digitala följesedel för att få en smidig och högkvalitativ uppföljning. Den beskriver också kort hur entreprenörer eller leverantörer kan uppfylla kraven, så att tidsödande hantering av traditionella följesedlar på papper kan elimineras.

  • BEAst Följesedel kan användas för att följa upp alla slags leveranser av varor eller tjänster, såsom transporttjänster, maskintjänster, material och bulkvaror eller deponitjänster. Oavsett om det gäller köp eller hyra.
  • Meddelandet kan skickas före och efter leverans, så det går att använda den antingen som en leveransavisering eller som en traditionell följesedel. Det kan också återanvändas och skickas vidare till olika parter och mellan olika systemstöd.
  • Följesedeln möjliggör mycket detaljerad uppföljning men fokus bör initialt ligga på att inte lägga till nya krav som ökar den administrativa bördan, utan på att ställa krav på digitalisering som gör det lättare att hantera redan befintliga krav.

Detta är första versionen av guiden och texterna baseras på en referensgrupps långa praktiska erfarenhet av att använda standarden för anläggningsarbeten. Malltexterna är nyskrivna och för andra typer av leveranser finns inte lika mycket erfarenhet, så de är säkerligen inte perfekta, men kommer att revideras löpande i takt med att feedback inkommer för att spegla best practice.

Avtalsguiden kompletterar standardens tekniska dokumentation som återfinns här: http://bis.beast.se/

Översikt

Basinformation som alla bör läsa.

Läs mer
Presentations-material

Samlar det mesta av informationen på övriga sidor i PowerPoint-format

Ladda ner
Följesedelstyper och moduler

Detaljerade listor över vilket innehåll som kravställs i mallarna

Ladda ner
Mall AB04 / ABT06

Mall för dig som ska upphandla entreprenad enligt ABT

Ladda ner
Mall ej AB04 / ABT06

Mall för dig som ska köpa varor och/eller tjänster

Ladda ner
Mall AB04 / ABM07

Mall för dig som ska köpa varor och/eller tjänster

Ladda ner
Köpare

Guide för dig som ska köpa en entreprenad eller en vara/tjänst och vill kravställa digitala följesedlar

Läs mer
Säljare

Hur du som entreprenör, underentreprenör, leverantör eller underleverantör kan göra för att uppfylla krav på digitala följesedlar.

Läs mer
Teknisk vägledning

Hur du som entreprenör, underentreprenör, leverantör eller underleverantör kan göra för att uppfylla krav på digitala följesedlar.

Läs mer