Avtalsguide digital följesedel

Denna avtalsguide syftar till att beskriva hur du som beställare av en entreprenad kan ställa krav på det digitala meddelandet Logistics Advanced Despatch Advice 1.0 (T120) för att ersätta traditionella följesedlar på papper. Meddelandet brukar kallas BEAst Följesedel i dagligt tal. Vi beskriver också kort hur du som entreprenör eller leverantör kan uppfylla de kraven, så att all hantering av fysiska papper kan elimineras.

  • BEAst Följesedel kan användas för att följa upp leveranser av varor eller tjänster, såsom transporttjänster, maskintjänster, material och bulkvaror eller deponitjänster.
  • Meddelandet kan skickas både före och efter leverans, så det går att använda antingen som en leveransavisering eller som en traditionell följesedel.
  • Fokus bör ligga på att inte lägga till nya krav på innehåll som ökar den administrativa bördan, utan på att ställa krav på digitalisering som gör det lättare att hantera befintliga krav.

För att helt digitalisera processen så ställer i idealscenariot beställare krav på digitala meddelanden, systemleverantörer tillhandahåller verktygen och entreprenörer/leverantörer matar in data i en mobilapplikation som kan skickas uppåt genom leveranskedjan direkt till beställarens valda systemstöd. På så vis slipper alla parter manuella felkällor, tidsödande pappershantering och onödiga tvister.

Avtalsguiden kompletterar den tekniska dokumentationen som återfinns här:http://bis.beast.se

Översikt
Presentations-material
Moduler
Mall AB04 / ABT06
Mall ej AB04 / ABT06
Köpare

Kravguide för dig som ska upphandla en entreprenad eller köp av material eller tjänst och vill kravställa digitala följesedlar.

Läs mer
Säljare

Hur du som entreprenör, underentreprenör, leverantör eller underleverantör kan göra för att uppfylla krav på digitala följesedlar.

Läs mer
Teknisk vägledning

Kravguide för dig som ska skicka eller ta emot digitala följesedlar, t ex systemleverantörer eller andra aktörer som har behovet.

Läs mer