Aktuella projekt

Grunden för BEAst är standarder för elektronisk affärskommunikation, men för att utveckla och sprida de standarder som tas fram på mest effektiva sätt drivs olika utvecklings-, införande- och pilotprojekt.

Arbetet sker i arbetsgrupper där medlemsföretag i BEAst kan delta med personal från BEAst som projektledare. Vi ser alltid till att säkerställa att arbetet sker konkurrensneutralt, öppet och objektivt genom att det alltid finns representation från både kunder och leverantörer samt deltagande från alla aktuella led.

Alla resultat från BEAst:s projekt publiceras öppet på BEAst:s webbplats efter att respektive projekt är slut. För pågående projekt finns ett projektarkiv på BEAst Medlemswebb.

Pågående projekt

Nedan listas pågående projekt inom BEAst.

2021-2022

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4.0 Etapp 2

Finansiär: SBUF

I BEAst 4.0 etapp 2 konverteras de mest frekvent använda meddelandena till att använda Peppol som bas för meddelandena och dokumentation för dessa utformas och publiceras på BEAst hemsida så branschen kan använda affärsmeddelanden som baseras på en ISO-standard ISO/IEC 19845:2015.

2021

BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o underhållsdokumentation

Finansiär: SBUF

Projektet är till för att öka kunskapen kring tillämpbar systematik som underlättar kravhantering och tillämpning vid överlämnande av drift och underhållsdokumentation i branschen.

2020-2021

Modelleringsteknik i tidiga skeden

Finansiär: SBUF

Skapa en anvisning för grundläggande modelleringsteknik i tidiga skeden med syftet att inkludera 3D-modeller som en naturlig del av förfrågningsunderlag.

2021-2022

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4.0 Etapp 2

Finansiär: SBUF

I BEAst 4.0 etapp 2 konverteras de mest frekvent använda meddelandena till att använda Peppol som bas för meddelandena och dokumentation för dessa utformas och publiceras på BEAst hemsida så branschen kan använda affärsmeddelanden som baseras på en ISO-standard ISO/IEC 19845:2015.

2020-2021

Modelleringsteknik i tidiga skeden

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

2021

BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o underhållsdokumentation

Finansiär: SBUF

Projektet är till för att öka kunskapen kring tillämpbar systematik som underlättar kravhantering och tillämpning vid överlämnande av drift och underhållsdokumentation i branschen.

Avslutade projekt

Nedan listas projekt som avslutats. För pågående projekt finns ett projektarkiv på BEAst Medlemswebb.

2020-2021

BEAst inom PEPPOL

Finansiär: SBUF

Syftet med projektet är att underlätta den tekniska digitaliseringsresan för entreprenörerna och dess leverantörer.

Ladda ned slutrapport

2020-2021

Namnruta – Styrande kunskapsdokument

Finansiär: SBUF

Öka kunskapen kring och användningen av standarden BEAst Namnruta i godkännandeprocessen för att underlätta hanteringen av bygghandlingar i branschen.

Ladda ned slutrapport

2020-2021

Implementering – Hänvisningar

Finansiär: SBUF

Anvisningen visar hur länkar skapar enklare och snabbare sökbarhet i och mellan bygghandlingar; som uppställningsritningar, rumsbeskrivningar, dörrkort och tekniska beskrivningar

Ladda ned slutrapport

2020

Spridningsprojekt

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2019

Ritramar, Namnruta och Metadata

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2018-2019

Offert- och tillvalsprojekt

Finansiär: SBUF

Syftade till att skapa möjlighet till effektivare processer vid hantering av offerter och tillval mellan olika aktörer i byggbranschen. Idén till projektet kom från BEAst Logistikutskott.

Ladda ned slutrapport

2018

Hyresprocessen

Finansiär: SBUF

Utveckling av en standard för effektiv hantering av hyresprodukter tillsammans med en grupp entreprenörer och leverantörer av hyresutrustning.

Ladda ned slutrapport

2017

Dokumentplattformar

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2018-2020

PDF Guidelines

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2017

Granskningsprocess

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2016

Anläggning NeC etapp 3

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2014

Effektivare varuförsörjning del 2

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2020-2021

BEAst inom PEPPOL

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2020-2021

Implementering – Hänvisningar

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2020-2021

Namnruta – Styrande kunskapsdokument

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2020

Spridningsprojekt

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2019

Ritramar, Namnruta och Metadata

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2018-2019

Offert- och tillvalsprojekt

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2018

Hyresprocessen

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2017

Dokumentplattformar

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2018-2020

PDF Guidelines

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2017

Granskningsprocess

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2016

Anläggning NeC etapp 3

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport

2014

Effektivare varuförsörjning del 2

Finansiär: SBUF

Beskrivning av detta projekt borde stå kortfattat här så att användaren kan bilda sig en uppfattning om vad det handlar om.

Ladda ned slutrapport