Hem/Standarder/Kodlistor

Kodlistor

På denna sida har vi samlat de kodlistor som finns i de olika standardmeddelanden som BEAst har publicerat. Kodlistorna är en del av meddelandena och finns även i de olika meddelandespecifikationerna, se dokumenten som kallas Affärsdokument Specifikation och i XML Schema. För att underlätta att uppdatera i system har vi här samlat kodlistorna i XML-versioner. Vissa av dem finns i flera olika meddelanden.

Kodlistor för BEAst Supply 4.0

http://bis.beast.se/4.0/codelist/

Notera att BEAst rekommenderar att använda SFTI:s kortlista på enheter i första hand
https://skr.se/download/18.427140af179361c4e462c7c8/1620639375793/SFTI%20Shortlist_UnitsOfMeasureCodes_20191017.pdf

Kodlistor för äldre versioner

Code list T6019 DeliveryFunctionCode

Code list T6104 StepCalculation

Code list T6130 TransportStage

Code list T6131 TransportMode

Code list T6343 UnloadingInstructionCode

Code list T6345 VehicleAttributCode

Code list T6366 NotificationChannel

Code list T6706 Message unit type codes. (Kodlistan är en bruttolista, dvs ett urval av koderna kan användas i olika delar av ett meddelande.)

Code list T6707 TaxBaseTypeNeB

Code list T6708 TaxCategoryNeBType

Code list T6710 TermsOfDeliveryNeB

Code list T6719 SpecialServiceDescriptionCode

Code list T6720 PriceTypeCode

Code list T6721 PriceSpecificationCode

Code list T6723 IncotermsVersion

Code list T6724 DeliveryStatusCode