Om BEAst

BEAst är en ideell förening som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Framförallt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering.

BEAst är inte en produkt eller programvara. Det är en överenskommen, branschdriven informationsstandard som gör information maskinläsbar så det kan förmedlas mer effektivt. Informationsstandarder möjliggör automatisering och minskar på så sätt kostnader och ökar effektivitet. Informationsstandarder ändrar inte vad som rapporteras, utan bara hur det rapporteras.

BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-affärer. Det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för digitala affärer.

Varför E-affärer?

Elektroniska affärer är ett samlingsnamn för en rad olika koncept och möjligheter som syftar till att förenkla affärsprocesser genom att använda moderna system- och kommunikationslösningar. Det inkluderar elektronisk handel, e-kommunikation, EDI, webbtjänster, portaler, mobila lösningar och mycket annat. Ibland kallas det B2B, Business to Business, eller e-kommunikation mellan företag.

Trött på telefonköer, administration och trassel? Med e-handel kopplas system hos köpare och säljare samman för att utväxla produktkataloger, prislistor, beställningar, leveransbesked, fakturor och annan affärsinformation direkt och ofta automatiskt. Målet är en enklare byggprocess.

För dig som vill ha en snabb översikt av e-affärer inom byggbranschen och med branschens leverantörer rekommenderar vi denna film som både förklarar och visar på nyttan. Den intervjuar också personer från olika delar av branschen om deras erfarenheter. Filmen är framtagen med stöd av SBUF.

BEAsts framväxt genom åren

Idéen om datakommunikation föds

EDI Byggs föregångare var projektet DK Bygg (Datakommunikation Bygg) som startades och drevs av Svensk Byggtjänst i samarbete med främst NCC/JCC/Siab och Skanska. Anledningen till denna konstellation var starkt personorienterad, från Byggtjänst dess tekniske chef Henry Karlsson, från Siab Ulf Danielson och Eric Asplund och från Skanska Carl-Erik Brohn och Christer Cederblad. Själva idén till informationsutbyte dator-dator med standardiserade gränssnitt fångade Henry Karlsson upp från en kollega i Storbritannien 1987.

De informerade då om idén som kom från Frankrike året innan. Inriktningen där var informationsutbyte i planerings- och kalkylprocessen; inriktningen mot inköps- och leveransprocessen för byggvaror är mer en svensk innovation driven av Skanska, NCC och Peab i första hand. Vi började få igång ett projekt 1988. I den vevan kom vi i kontakt med rörbranschen som också medverkat inom BEAst och våra standardiseringsprojekt.

1987-1988

1988

EDI Bygg blir BEAst – en långsiktig lösning

Arbetet inom projektet DK Bygg gav så lovande resultat att vi började planera för en mer permanent verksamhet. Lösningen blev att vi bildade den branschägda förening med helägt service-AB, som då döptes till EDI Bygg och senare omdöptes till BEAst. Henry Karlsson gick in som VD på deltid parallellt med tjänsten som Teknisk chef på Svensk Byggtjänst. Härigenom säkrades den önskade operativa kopplingen mellan EDI Bygg och Svensk Byggtjänst. Samtidigt gick Svensk Byggtjänsts vd in i EDI Byggs styrelse och Byggtjänst blev en av de stora aktieägarna i EDI Bygg tillsammans med Skanska, NCC och Peab. EDI Byggs, senare BEAst:s, kontor var placerat hos Byggtjänst.

Roller inom BEAst tar form

1998 gick Henry Karlsson i pension från Svensk Byggtjänst men fortsatte några år som konsult och EDI Bygg/BEAst låg då fortfarande kvar på Byggtjänst. Årsskiftet 2004-2005 lämnade Henry så BEAst och BEAst hyrde in sig på ett kontor i city. En ny VD, Olle Samuelsson, anlitades på deltid under ett år. Ett år senare engagerades Peter Fredholm som BEAst:s VD.

Förutom en VD och projektledare har det alltid funnits en tekniskt ansvarig. Inte minst har den rollen inneburit arbete med BEAst standardisering. Under många år var det Frank Modin som vid sin pensionering lämnade över till Per-Lennart Persson i början av 00-talet. 2013 togs rollen över av Åsa Nilsson och idag är Jörgen Erlandsson ordförande i Tekniska utskottet.

1998-2013

2010-Nutid

Antalet medlemmar ökar snabbt

Under sin första fas under 90-talet och en bit in i 00-talet var BEAst verksamhet främst inriktad på att delta i den internationella standardiseringen inom ramarna för UN/CEFACT och den tidigare europeiska samordningen EDI BUILD Europe. Under många år var antalet medlemmar 20-30, men i takt med det ökande intresset för e-affärer i branschen har antalet medlemmar snabbt ökat. Verksamheten har också inriktats mer på att driva projekt för att implementera de standarder som tas fram. En milstolpe var 2010 då den branschgemensamma fakturaportalen e-Build lanserades. En stor betydelse för utvecklingen har SBUF, den svenska byggbranschens utvecklingsfond, haft genom att de finansierat flera av de projekt som BEAst drivit.

BEAsts framväxt genom åren

1987-1988

Idéen om datakommunikation föds

EDI Byggs föregångare var projektet DK Bygg (Datakommunikation Bygg) som startades och drevs av Svensk Byggtjänst i samarbete med främst NCC/JCC/Siab och Skanska. Anledningen till denna konstellation var starkt personorienterad, från Byggtjänst dess tekniske chef Henry Karlsson, från Siab Ulf Danielson och Eric Asplund och från Skanska Carl-Erik Brohn och Christer Cederblad. Själva idén till informationsutbyte dator-dator med standardiserade gränssnitt fångade Henry Karlsson upp från en kollega i Storbritannien 1987.

De informerade då om idén som kom från Frankrike året innan. Inriktningen där var informationsutbyte i planerings- och kalkylprocessen; inriktningen mot inköps- och leveransprocessen för byggvaror är mer en svensk innovation driven av Skanska, NCC och Peab i första hand. Vi började få igång ett projekt 1988. I den vevan kom vi i kontakt med rörbranschen som också medverkat inom BEAst och våra standardiseringsprojekt.

1988

EDI Bygg blir BEAst – en långsiktig lösning

Arbetet inom projektet DK Bygg gav så lovande resultat att vi började planera för en mer permanent verksamhet. Lösningen blev att vi bildade den branschägda förening med helägt service-AB, som då döptes till EDI Bygg och senare omdöptes till BEAst. Henry Karlsson gick in som VD på deltid parallellt med tjänsten som Teknisk chef på Svensk Byggtjänst. Härigenom säkrades den önskade operativa kopplingen mellan EDI Bygg och Svensk Byggtjänst. Samtidigt gick Svensk Byggtjänsts vd in i EDI Byggs styrelse och Byggtjänst blev en av de stora aktieägarna i EDI Bygg tillsammans med Skanska, NCC och Peab. EDI Byggs, senare BEAst:s, kontor var placerat hos Byggtjänst.

1998-2013

Roller inom BEAst tar form

1998 gick Henry Karlsson i pension från Svensk Byggtjänst men fortsatte några år som konsult och EDI Bygg/BEAst låg då fortfarande kvar på Byggtjänst. Årsskiftet 2004-2005 lämnade Henry så BEAst och BEAst hyrde in sig på ett kontor i city. En ny VD, Olle Samuelsson, anlitades på deltid under ett år. Olle är idag vd för BIM Alliance. Ett år senare engagerades Peter Fredholm som BEAst:s VD.

Förutom en VD och projektledare har det alltid funnits en tekniskt ansvarig. Inte minst har den rollen inneburit arbete med BEAst standardisering. Under många år var det Frank Modin som vid sin pensionering lämnade över till Per-Lennart Persson i början av 00-talet. 2013 togs rollen över av Åsa Nilsson och idag är Jörgen Erlandsson ordförande i Tekniska utskottet.

2010-Nutid

Antalet medlemmar ökar snabbt

Under sin första fas under 90-talet och en bit in i 00-talet var BEAst verksamhet främst inriktad på att delta i den internationella standardiseringen inom ramarna för UN/CEFACT och den tidigare europeiska samordningen EDI BUILD Europe. Under många år var antalet medlemmar 20-30, men i takt med det ökande intresset för e-affärer i branschen har antalet medlemmar snabbt ökat. Verksamheten har också inriktats mer på att driva projekt för att implementera de standarder som tas fram. En milstolpe var 2010 då den branschgemensamma fakturaportalen e-Build lanserades. En stor betydelse för utvecklingen har SBUF, den svenska byggbranschens utvecklingsfond, haft genom att de finansierat flera av de projekt som BEAst drivit.