BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Rekommendationer

Vägledning för att tolka standarder

Inom ramarna för BEAst olika arbetsutskott tas det ibland upp frågor om tolkning och tillämpning av standarder. Dessa blir ibland föremål för en rekommendation. Syftet är att förenkla för branschen genom att alla tillämpar standarden på ett så lika sätt som möjligt.

Publicerade rekommendationer

Här kan du ladda ned rekommendationer som är framtagna i något av BEAst arbetsutskott.

BEAst Logistikutskott har tagit fram ett index för beräkning av nyckeltal (KPI) för ankomstprecision, se denna sida.

Transportkuvertering med Standard Business Document Header (SBDH). Denna version av rekommendationen togs fram för att stödja kommunikation via PEPPOL: Rekommendation SBDH_2018-05-08.

Paketering av bilagor till standardmeddelande som ska användas från version 3.0 av BEAst Supply NeC och Material samt BEAst Invoice. I denna finns stöd både för att ett dokument finns inbäddat i xml-filen och att det ska hämtas från en webbplats (URL). Rekommendation Bilagor_2018-04.

Tillämpning av OCI och BEAst standarder vid Punch-out lösningar, framtaget av en arbetsgrupp i BEAst 2017: Rekommendation Punch-out.

Tolkning av ID-grupper i BEAst-meddelanden: Rekommendation tolkning ID-grupper_2016-09-06.

Tillämpning av enheter och priser vid e-handel: Rekommendation_enheter_priser_2014-11-28

Tillämpning av ordersvar vid olika typfall vid användning av BEAsts standarder: Rekommendation_Ordersvar_2014-11-28

Paketering av bilagor till fakturor och andra elektroniska dokument från 2014: BEAst rekommendation Bilagehantering ver 1.4. OBS, denna är för nyare meddelanden ersatt av rekommendationen (ovan) för hantering av bilagor från 2018.

Tolkning av hur negativa värden ska förekomma i faktura och kreditnota vid användning av SMSI Byggfaktura: Teknisk rekommendation_Negativa värden_20131216

Tolkning av meddelandet Ordersvar i standarden BEAst Trade.

Incoterms 2010 i BEAsts standarder.

Skattekategori i SMSI fakturastandard.

Kedjerabatter i SMSI Byggfaktura.

Regel för fakturor utan rader

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst