Hem/Standarder/Rekommendationer

Rekommendationer

Här kan du ladda ned rekommendationer som är framtagna i något av BEAst arbetsutskott.

Generellt

Bilagehantering i BEAst meddelanden.

Enheter och priser

e-kommunikationsavtal NEA:s (Nätverket för Elektroniska Affärer) avtal rekommenderas för elektronisk kommunikation

Incoterms 2010 i BEAsts standarder

SBDH_Implementeringsguide. SBDH rekommenderas för kuvertering av meddelanden oavsett kommunikationssätt, men är obligatorisk för att kunna skicka via PEPPOL.

KPI för beräkning av ankomstprecision

Ordersvar

Punch-out vid hämtning av artikelinformation från webbsida

Tidzoner för datum

Tolkning ID-grupper

Fakturor

SMSI Byggfaktura – Skattekategori

SMSI Byggfaktura – Kedjerabatter

SMSI Byggfaktura – Negativa värden

Fakturor utan rader