BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Rekommendationer

Publicerade rekommendationer

Här kan du ladda ned rekommendationer som är framtagna i något av BEAst arbetsutskott.

SBDH_Implementeringsguide. SBDH rekommenderas för kuvertering av meddelanden oavsett kommunikationssätt, men är obligatorisk för att kunna skicka via PEPPOL.

KPI för beräkning av ankomstprecision

Bilagehantering i BEAst meddelanden.

Punch-out vid hämtning av artikelinformation från webbsida

Tolkning ID-grupper

Enheter och priser

Ordersvar

Incoterms 2010 i BEAsts standarder

SMSI Byggfaktura – Skattekategori

SMSI Byggfaktura – Kedjerabatter

SMSI Byggfaktura – Negativa värden

Fakturor utan rader

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst