Hem/Avtalsguide/Teknisk vägledning

Teknisk vägledning

Guiden är skriven för dig som är ny med BEAst Följesedel men förutsätter att du har en grundläggande kännedom om vad BEAst Supply 4.0 innehåller och hur den är tänkt att fungera. Det är därför bra om ni läst in er i standardens dokumentation innan ni går vidare i guiden.

BEAst Supply 4 är baserad på standarden Peppol som är i sin tur baserad på UBL (Universal Business Language). Se separat flik till vänster för att ladda ner scheman.

Dokumentation för verksamhet: https://beast.se/avtalsguide/

Dokumentation för tekniska personer formatet: http://bis.beast.se/

Dokumentation för tekniska personer för hur man skickar: https://www.tickstar.com/article/communication/

De flesta transaktionerna inom BEAst Supply 4 är baserade på UBL 2.1 men det finns ett undantag,  Weight Statement som är baserat på UBL 2.3. Anledningen till att Weight Statement baserat på 2.3 är att transaktionen inte fanns med i UBL 2.1.

Instruktioner för problemfri nedladdning och uppackning av scheman

  1. Klicka på releveant länk nedan för att starta nedladdningen
  2. Högerklicka på filen och välj Properties / Egenskaper
  3. Klicka i Unblock för och sedan på OK
  4. Nu kan ni packa upp zip filen till önskad plats

Om man inte låser upp zip filen på detta sätt kommer man få problem då UBL scheman har includes, vilket innebär att exempelvis UBL-DespatchAdvice-2.1.xsd har filer i Common mappen som behöver inkluderas för att schemat ska visa korrekt.

Själva schemafilerna finner ni under /xsd/maindoc/ mappen

Ladda ner UBL 2.1 (alla transaktioner förutom Weight Statement)

Ladda ner UBL 2.3 (endast Weight Statement)

För att testa att elektroniska meddelanden följer standarden och är korrekta rekommenderar BEAst meddelandena valideras innan de skickas första gången i Peppolnätverket. BEAst rekommenderar  validatorn från Logiq harstöd för BEAst Supply 4.

Validatorn använder sig av en schematron som kan laddas ner från dokumentationssidan . Schematronen innehåller:

  • Validering av schema
  • Common rules
  • Basic rules (för det specifika meddelandet)
  • Business rules (för det specifika meddelandet)
  • Kodlistor (innehåll valideras mot kodlistor på de element som har en kopplad kodlista, till exempel unitCode)

När sedan meddelandena skickas i Peppolnätverket sker samma validering av sändande accesspunkt.

För att kunna skicka och ta emot meddelanden i Peppol behöver man en så kallad accesspunkt. Accesspunkten är en punkt där man kommer åt Peppolnätverket och vanligt är att gränssnittet är en SFTP där man har två mappar, en inkorg och en utkorg men de är normalt benämnda på annat sätt.

BEAst accesspunkt har förutom traditionell SFTP även API för att kommunicera med Peppolnätverket.

BEAst rekommenderar BEAst Accesspunkt som förvaltas av Tickstar. Kontakt till Tickstar hittar ni här: https://lp.tickstar.com/beast

En komplett lista på tjänsteleverantörer hittar ni här:

Det går även att skapa sin egen accesspunkt då nätverket är ett öppet nätverk, det är Myndigheten för digital förvaltning som tillser att accesspunkter i Sverige uppfyller de av Peppol fastställda kriterierna för en accesspunkt.

BEAst rekommenderar att använda SFTI:s kortlista på enheter i första hand
https://skr.se/download/18.427140af179361c4e462c7c8/1620639375793/SFTI%20Shortlist_UnitsOfMeasureCodes_20191017.pdf

GS1 har en bra beskrivning av olika förpackningsenheter. Notera att GS1 inte använder X som prefix på UN Rec 21 enheter vilket Peppol kräver, till exempel är enheten för pall XPX i Peppol men för att hitta motsvarande i GS1 söker man efter PX.
https://gs1.se/guider/dokumentation/kodlistor/t0137-forpacknings-kollityp/