Tjänster

En allt viktigare del av BEAst verksamhet är tjänster för att förenkla för medlemsföretagen. Vi har tillsammans med partners tagit fram diverse verktyg för att på ett enkelt sätt kunna använda standarden.

Lista av tjänster

En allt viktigare del av BEAst verksamhet är tjänster för att förenkla för medlemsföretagen. I dagsläget finns följande:

Peppol Accesspunkt

Stöder processen som finns i BEAst Supply-standard (NeC och Material) för anläggningstransporter, maskintjänster och varuförsörjning.

Anmälan till tjänsten

Läs mer

Validering

För att testa att elektroniska meddelanden följer standarden och är korrekta. I BEAst Validator läggs filer in för validering med besked tillbaka om filen överensstämde med standarden och om den inte gjorde det vad som var fel.

Använd

Läs mer

Fakturaportal

Gemensam portal för e-fakturering som BEAst erbjuder hela bygg- och fastighetsbranschen. På BEAst Portal kan leverantörer skapa e-faktura och skicka till sina kunder.

Använd

Läs mer