Tjänster

En allt viktigare del av BEAst verksamhet är tjänster för att förenkla för medlemsföretagen. Vi har tillsammans med partners tagit fram diverse verktyg för att på ett enkelt sätt kunna använda standarden.

Lista av tjänster

En allt viktigare del av BEAst verksamhet är tjänster för att förenkla för medlemsföretagen. I dagsläget finns följande:

Peppol Accesspunkt

Effektiv kommunikationsmetod för BEAst Supply 4, koppla upp din organisation en gång och nå samtliga i nätverket.

Anmälan till tjänsten

Läs mer

Validering

För att testa att elektroniska meddelanden följer standarden och är korrekta. I BEAst Validator läggs filer in för validering med besked tillbaka om filen överensstämde med standarden och om den inte gjorde det vad som var fel.

Validatorn använder sig av en schematron som kan laddas ner från dokumentationssidan . Schematronen innehåller:

  • Validering av schema
  • Common rules
  • Basic rules (för det specifika meddelandet)
  • Business rules (för det specifika meddelandet)
  • Kodlistor (innehåll valideras mot kodlistor på de element som har en kopplad kodlista, till exempel unitCode)

Använd

Läs mer

Fakturaportal

Gemensam portal för e-fakturering som BEAst erbjuder hela bygg- och fastighetsbranschen. På BEAst Portal kan leverantörer skapa e-faktura och skicka till sina kunder.

Använd

Läs mer