Bli medlem!

Vi hjälper byggbranchen att prata samma språk

BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och är en ideell förening som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Framförallt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering.

BEAst är inte en produkt eller programvara. Det är en överenskommen, branschdriven informationsstandard som gör information maskinläsbar så den kan förmedlas mer effektivt

Läs mer om BEAst

Vi hjälper byggbranchen att prata samma språk

BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och är en ideell förening som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation inom området e-affärer i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Framförallt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering.

Läs mer om BEAst

Våra partnerföretag

BEAst har en nära samverkan med flera organisationer, både i och utanför byggsektorn.

Tillsammans skapar branschen en standard som passar alla

Tillsammans skapar branschen en standard som passar alla

9

Genomförda projekt

Inom BEAsts medlemsföretag har sedan starten en mängd projekt genomförts för att utvärdera och utveckla standarden.

118

Medlemmar

Senaste åren har Sveriges största bygg-, anläggnings- och logistikföretag fått upp ögonen för standarden.

9

Genomförda projekt

Inom BEAsts medlemsföretag har sedan starten en mängd projekt genomförts för att utvärdera och utveckla standarden.

118

Medlemmar

Senaste åren har Sveriges största bygg-, anläggnings- och logistikföretag fått upp ögonen för standarden.

Standarder

I branschen går det att identifiera flera olika processer. För att stödja branschens olika huvudprocesser på mest effektiva sätt har BEAst tagit fram flera standarder, en för varje huvudprocess.

Supply Material

Den har anpassats till de särskilda behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, installatörer och underentreprenörer.

BEAst Supply NeC

Den har anpassats till de särskilda behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, installatörer och underentreprenörer.

BEAst Supply Rental

Den har anpassats till de särskilda behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, installatörer och underentreprenörer.