Våra standarder

Nedan listas de olika standarderna. Klicka på den standard du är intresserad av för att läsa mer och ladda ned dokumentation.

Branschstandarder

BEAst Supply 4

BEAst’s senaste standard, baserad på Peppol, ersätter tidigare standarder som Supply Material, Supply NeC, och Supply Rental. BEAst Supply 4 innehåller de mest använda meddelandetyperna, även om inte alla har överförts till Peppol än. Det kan fortfarande vara nödvändigt att använda både de nya Peppol-baserade meddelandena och den äldre 3.1-versionen för nuvarande ändamål.

Läs mer
Generella Meddelanden

Standardmeddelanden som kan användas tillsammans med alla de övriga standarderna.

Läs mer
BEAst Document

Anvisningarna och stöddokumenten är att digitalisera hanteringen samt att öka kvaliteten genom hela byggprocessen.

Läs mer
BEAst BIM

Syftet med BEAst BIM är att bidra till strukturering av informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Läs mer
BEAst Label

Standard för kollietiketter för leveranser till byggarbetsplatser.

Läs mer

Rekommendationer och kodlistor

Rekommendationer

Här kan du ladda ned rekommendationer som är framtagna i något av BEAst arbetsutskott.

Läs mer
Klassificering

Läs mer om FN-standarden UNSPSC.

Läs mer
Kodlistor

Samlade kodlistor för BEAst-standarder.

Läs mer