BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Standarder

En fråga om infrastruktur

I slutet av 1990-talet startade e-handel mellan företag i byggbranschen så smått. Man såg möjligheterna, men insåg att det krävdes en standard som passade branschen. Nu har bitarna fallit på plats och med de standarder som tagits fram inom BEAst finns den gemensamma plattform som är nödvändig för att ansluta hundratals kunder och leverantörer elektroniskt.

Standarden innehåller allt från beskrivningar av processen, verksamhetsgränsnitt, till specifikationer och tekniska gränssnitt. Standarder från BEAst bygger, när så är möjligt, på internationella grundstandarder men anpassade till branschens behov.

den här sidan finns en sammanställning av vilka standarder som BEAst ger ut och vad de har för innehåll och användningsområde.

I den här guiden ges en övergripande presentation till BEAst standarder. Se guide.

Förvaltning av de standarder som tas fram inom BEAst sköts av respektive Arbetsutskott där deltagare kan skicka in förslag till ändringar och tillägg och sedan gemensamt ta beslut om nya versioner.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst