BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Document

Effektivare hantering av bygghandlingar

I en serie SBUF-finansierade utvecklingsprojekt har en arbetsgrupp tagit fram ett antal standarder, guider, anvisningar och mallar inom området Bygghandlingar.

Syftet med standarderna är att digitalisera för att minska dagens omfattande manuella hantering samt att öka kvalitén genom hela byggprocessen.

Framtaget arbete är fritt tillgängligt på att ladda ned från respektive flik till denna sida.

Förvaltning av standarden och initiativ till nya utvecklingsprojekt sker i BEAst arbetsutskott för Bygghandlingar.

Följande branschstandarder har tagits fram som en del av BEAst Document:

  • BEAst Document API
  • BEAst Namnruta och termlista med metadata
  • BEAst Hänvisningar i handlingar
  • BEAst PDF Guidelines
  • BEAst Effektivare granskning

Respektive delstandard i BEAst Document publiceras och kan laddas ned från respektive undersida, se menyraden till vänster.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst