BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Document

BEAst Document – effektivare hantering av bygghandlingar

Syftet med standarderna, anvisningarna och stöddokumenten är att digitalisera hanteringen samt att öka kvaliteten genom hela byggprocessen. Branschgemensamt genom BEAst och med stöd av SBUF tagit fram anvisningar, guider och mallar för att enkelt komma igång med tillämpningen.

Framtaget material är fritt tillgängligt för att ladda ned:

  • BEAst Effektivare granskning
  • BEAst PDF Guidelines
  • BEAst Hänvisningar i handlingar
  • BEAst Namnruta
  • BEAst Document API

Förvaltning av standarder och nya initiativ sker genom arbetsutskott BEAst Bygghandlingar

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst