Artikelregister inom anläggning

En viktig del av NeC är artikelregister för de varor och tjänster som beställs. Att ha standardiserade artikelnummer förenklar och är nästan en förutsättning vid elektronisk hantering mellan köparens och leverantörens system.