Kontakt

Rikard Larsson BEAst VD

Rikard Larsson

VD

rikard(at)beast.se

+46 70 890 32 76

Peter Svensson

Peter Svensson

Ordf Anläggningsutskottet

peter.svensson(at)akeri.se

+46702142349

Ulf Larsson BEAst

Ulf Larsson

Ordf Bygghandlingar

ulf(at)ncc.se

+46703444635

Svante BEAst

Svante Grute

Ordf Fakturautskottet

svante.grute(at)jm.se

+46734325766

Henric Jonsson

Ordf Logistikutskottet

henric.jonsson(at)peab.se

+46703692783

Håkan Johansson

Ordf Tekniska utskottet

hakan.johansson(at)kubicom.se

+46704543718

Anders Windahl

Ordf Hyresutskottet

anders.windahl(at)ncc.se

+46790787212

Malin BEAst

Malin Lygdman

Ekonomi

ekonomi(at)beast.se

+46709628750

Övriga kontakter

BEAst Portal: Kontaktinformation för support för Faktura- och Logistikportalen finns under fliken ”Support”, se denna sida.

Styrelse
Ulf Larsson, NCC Sverige AB – Ordförande
Charlotte Sperling, Saint-Gobain Sweden AB – Vice ordförande
Per Hedenborn, Peab AB – Andre vice ordförande
Dag Jarlson, Lindab AB
Robin Olsson, Beijer Byggmaterial AB
Tommy Hurtig, Svensk Byggtjänst AB
Jonas Pettersson, Ahlsell AB
Henrik Hassler, Skanska Sverige AB
Atle Andersen, Kubicom AB
Ola Rydholm, Derome AB
Ulrika Sohlenius, Nordr AB
Anna Ryberg Åberg, Byggmaterialindustrierna
Patrik Sandahl, Bellmans Åkeri & Entreprenad AB
Anders Gustin, Installatörsföretagen
Martin Strid, Trafikverket

Revisor
Kumar Thirugnanam, HLB Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Valberedning
Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Lennart Skog, NCC Sverige AB
Tommy Lenberg, Byggherrarna