Kontakt

Rikard Larsson BEAst VD

Rikard Larsson

VD

rikard(at)beast.se

+46 70 890 32 76

Peter Svensson

Peter Svensson

Ordf Anläggningsutskottet

peter.svensson(at)akeri.se

+46702142349

Ulf Larsson BEAst

Ulf Larsson

Ordf Bygghandlingar

ulf(at)ncc.se

+46703444635

Svante BEAst

Svante Grute

Ordf Fakturautskottet

svante.grute(at)jm.se

+46734325766

Dag BEAst

Dag Jarlson

Ordf Logistikutskottet

dag.jarlson(at)lindab.com

+46705850844

Jörgen Erlandsson

Ordf Tekniska utskottet

jorgen.erlandsson(at)tyringe.com

Samuel BEAst

Samuel Augsburger

Ordf Hyresutskottet

samuel.augsburger(at)ramirent.se

+46720585992

Malin BEAst

Malin Lygdman

Ekonomi

ekonomi(at)beast.se

+46709628750

Övriga kontakter

BEAst Portal: Kontaktinformation för support för Faktura- och Logistikportalen finns under fliken ”Support”, se denna sida.

Styrelse
Ulf Larsson, NCC Sverige AB – ordförande
Bettina Hammargren, Tidigare Foria AB
Charlotte Sperling, Saint-Gobain Sweden AB
Dag Jarlson, Lindab AB
Robin Olsson, Beijer Byggmaterial AB
Tommy Hurtig, Svensk Byggtjänst AB
Jonas Pettersson, Ahlsell AB
Henrik Hassler, Skanska Sverige AB
Matthias Bayer, Tidigare Hilti AB
Per Hedenborn, Peab AB
Atle Andersen, Kubicom AB
Ola Rydholm, Derome AB
Ulrika Sohlenius, Nordr AB

Revisor
Kumar Thirugnanam, HLB Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Valberedning
Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Lennart Skog, NCC Sverige AB
Tommy Lenberg, Byggherrarna