Kontakt

Rikard Larsson BEAst VD

Rikard Larsson

VD

rikard(at)beast.se

+46 70 890 32 76

Peter Svensson

Peter Svensson

Ordf Anläggningsutskottet

peter.svensson(at)akeri.se

+46702142349

Ulf Larsson BEAst

Ulf Larsson

ORDF PROJEKTERINGSUTSKOTTET

ulf(at)ncc.se

+46703444635

Svante BEAst

Svante Grute

Ordf Fakturautskottet

svante.grute(at)jm.se

+46734325766

Henric Jonsson

Ordf Logistikutskottet

henric.jonsson(at)peab.se

+46703692783

Håkan Johansson

Ordf Tekniska utskottet

hakan.johansson(at)kubicom.se

+46704543718

Anders Windahl

Ordf Hyresutskottet

anders.windahl(at)ncc.se

+46790787212

Malin BEAst

Malin Lygdman

Ekonomi

ekonomi(at)beast.se

+46709628750

Övriga kontakter

BEAst Portal: Kontaktinformation för support för Faktura- och Logistikportalen finns under fliken ”Support”, se denna sida.

Styrelse
Ulf Larsson, NCC Sverige AB – Ordförande
Ulrika Sohlenius, Nordr AB – Vice ordförande
Per Hedenborn, Peab AB – Andre vice ordförande
Anders Gustin, Installatörsföretagen
Anna Ryberg Åberg, Svenskt Trä
Atle Andersen, Kubicom AB
Dag Jarlson, Lindab AB
Henrik Hassler, Skanska Sverige AB
Jonas Pettersson, Ahlsell AB
Lotta Kjellén – Saint Gobain Sweden AB
Martin Strid, Trafikverket
Ola Rydholm, Derome AB
Patrik Sandahl, Bellmans Åkeri & Entreprenad AB
Robin Olsson, Beijer Byggmaterial AB
Tommy Hurtig, Svensk Byggtjänst AB

Revisor
Kumar Thirugnanam, HLB Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Valberedning
Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag – Ordförande
Johan Fröbel, Svenskt Trä
Lars Redtzer, Byggföretagen
Tommy Lenberg, Byggherrarna