Systemleverantörer

Nedan har vi listat de medlemmar som är  systemleverantörer som har någon form av stöd för BEAst Supply och/eller BEAst Label standarden samt vilka systemdelar dessa har stöd för. Notera att listan inte är komplett och att som upphandlare av system behöver vara noggrann med att vara tydlig med vilka delar och vilka versioner av BEAst som man vill upphandla. De leverantörer som finns i listan nedan är inte kvalitetsgranskade på något sätt utan upphandlare av system behöver själva säkerställa leverantörernas förmåga.

System för Köpare System för Säljare System för Vägning Kommunikation via Peppol*
     Efficient Load Out
     Equipmentloop
      Hogia
     Kubicom
     Logiq
    Triona C7 Projects
    Triona TRACS Flow
   Pipechain
   Seba-Data
     Tyringe

* Systemleverantören har förmåga att skicka och ta emot meddelanden via Peppolnätverket genom en så kallad Peppol accesspunkt. För en komplett lista av samtliga leverantörer av Peppol accesspunkter se denna lista: Peppol service providers.
Notera att en systemleverantör som har kryssat i att de har ”Kommunikation via Peppol” kan återfinnas på listan av service providers ovan eller ha ett avtal med någon av dom.