Medlemskap

BEAst bevakar, deltar och påverkar den internationella standardiseringen för att i nästa steg förädla den till praktiska rekommendationer och anvisningar för den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Det arbetet sker i nära samarbete med både medlemsföretag och systerorganisationer i andra branscher.

Sammantaget är syftet med BEAst att arbeta för branschens produktivitetsutveckling. Att skapa infrastruktur för elektroniska affärer, med alla fördelar som det medför, görs effektivare på branschnivå. Som medlem blir ditt företag inte bara en del av denna utveckling – du kan också vara med och utveckla den.

Som medlem får du:

 • Del av ett nätverk för information och erfarenshetsutbyte.
 • Fri rådgivning från BEAsts experter.
 • Tillgång till seminarier och andra aktiviteter, i många fall utan kostnad.
 • Rabatt på avgiften för BEAst Portal. För många företag är den besparingen större än kostnaden för medlemskapet.
 • Validering att filer överensstämmer med standard.
 • Dokumentationstjänsten, vi skapar en företagsanpassad dokumentation baserad på BEAst-standard.
 • Nyhetsbrev och andra utskick håller dig ständigt uppdaterad.
 • Att kunna delta i arbetsutskotten som är intressenätverk för särskilda fokusområden.
 • Delta i arbetsgrupper i de projekt som BEAst driver. Det är en möjlighet att påverka utvecklingen i branschen och samtidigt dra nytta i den egna verksamheten.
Bli medlem
Föreningens stadgar

Avgiften för att vara medlem i BEAst består av två delar:

 • En medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar.
 • En serviceavgift till servicebolaget. Serviceavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp (pbb) och varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.Serviceavgiften är momspliktig och avdragsgill, till skillnad från medlemsavgiften. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt till 52 500 SEK.
Medlemmens omsättning Medlemsavgift Serviceavgift
0 – 10 mnkr 1 000 kr/år 1/8 pbb = 6 563 kr/år
10 – 25 mnkr 1 000 kr/år 1/4 pbb = 13 125 kr/år
25 – 500 mnkr 1 000 kr/år 1/2 pbb = 26 250 kr/år
500 – 10 000 mnkr 1 000 kr/år 1 pbb = 52 500 kr/år
>10 000 mnkr 1 000 kr/år 2,5 pbb = 131 250 kr/år
Ej byggbransch, t ex åkeri eller mjukvaruleverantör 1 000 kr/år 1/4 pbb = 13 125 kr/år
Myndigheter, kommuner, branschorganisationer och regioner 1 000 kr/år 1/2 pbb = 26 250 kr/år
Mindre branschorganisationer 1 000 kr/år 1/8 pbb = 6 563 kr/år

Ansök om medlemskap