Medlemskap

BEAst bevakar, deltar och påverkar den internationella standardiseringen för att i nästa steg förädla den till praktiska rekommendationer och anvisningar för den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Det arbetet sker i nära samarbete med både medlemsföretag och systerorganisationer i andra branscher.

Sammantaget är syftet med BEAst att arbeta för branschens produktivitetsutveckling. Att skapa infrastruktur för elektroniska affärer, med alla fördelar som det medför, görs effektivare på branschnivå. Som medlem blir ditt företag inte bara en del av denna utveckling – du kan också vara med och utveckla den.

Som medlem får du:

  • Del av ett nätverk för information och erfarenshetsutbyte.
  • Fri rådgivning från BEAsts experter.
  • Tillgång till seminarier och andra aktiviteter, i många fall utan kostnad.
  • Rabatt på avgiften för BEAst Portal. För många företag är den besparingen större än kostnaden för medlemskapet.
  • Validering att filer överensstämmer med standard.
  • Dokumentationstjänsten, vi skapar en företagsanpassad dokumentation baserad på BEAst-standard.
  • Nyhetsbrev och andra utskick håller dig ständigt uppdaterad.
  • Att kunna delta i arbetsutskotten som är intressenätverk för särskilda fokusområden.
  • Delta i arbetsgrupper i de projekt som BEAst driver. Det är en möjlighet att påverka utvecklingen i branschen och samtidigt dra nytta i den egna verksamheten.
Bli medlem

Ansök om medlemskap