BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply NeC

Om standarden

BEAst Supply NeC är en standard från BEAst för anläggning, återvinning och maskintjänster. Standarden vänder sig till bygg- och anläggningsföretag samt deras leverantörer av åkeritjänster och material som ballast (sand, jord och sten), betong, asfalt, återvinning och byggavfall. Med NeC-standarden går det att effektivisera verksamheten genom den förenklade hantering som NeC-processen och ett standardiserat digitalt informationsflöde innebär.

Detta är slutrapporten från etapp treSlutrapport_Effektivare anläggningstransporter etapp 3.

Detta är slutrapporten från etapp 2: Effektiva anläggningstransporter etapp 2 med en närmare beskrivning av standarden.

Här finns också en bildserie som förklarar vad NeC är och vilka fördelar som finns: Effektiva anläggningstransporter.

I det här informationsbladet finns en sammanfattning av standarden och dess användning: Produktblad BEAst Supply NeC.

Här finns ett par publikationer om standarden som givits ut i samarbete med SBUF som förklarar och beskriver standarden, dess innehåll och användning samt visar på vilka möjligheter den ger: Effektiva anläggningstransporter etapp 2 och Infoblad_Effektivare anläggning_2018.

På den här länken finns en film som visar på vilka effekter NCC har erfarit av att använda BEAst Supply NeC.

Standardprocess är grunden

Basen för BEAst Supply NeC är en standardiserad  process som är grunden för det elektroniska flödet. Steg ett är alltså att se över sin verksamhet och affärsregler utifrån rekommendationerna i processbeskrivningen för att i steg två införa den elektroniska meddelandeutväxlingen. den här länken finns processbeskrivningen som ligger till grund för det arbetssätt som BEAst Supply NeC baseras på.

denna sida finns en skiss över informationsflödet för BEAst Supply NeC.

Tidigare versioner

Version 1.3 av standarden är publicerad, men BEAst rekommenderar den senaste versionen som har en rad fördelar. Version 2.0 är inte längre publicerad, men om någon önskar specifikationer från den kan man kontakta BEAst.

Se en film om standarden

En interaktiv guide håller på att produceras om standarden för att ge en introduktion med dess process och informationsflöde. Tills den är klar finns denna äldre version av filmen. Filmen är flera år gammal och delar av den är inte helt aktuella.

Du kan också läsa ett informationsblad med en översiktlig information. Det finns dessutom ett lite med utförligt informationsblad som tagits fram av SBUF.

Se Peabs film om erfarenheter från piloter.

Artikelregister

En viktig del av NeC är artikelregister för de varor och tjänster som beställs. Att ha standardiserade artikelnummer förenklar och är nästan en förutsättning vid elektronisk hantering mellan köparens och leverantörens system.

Artikelregister för anläggningstransporter och maskintjänster är framtaget i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, se längst ned till höger på denna sida där artikelregistret kan laddas ned. I registret ingår åkeri- och maskintjänster.

Artikelregister för anläggningsmaterial, ballast, är framtaget i samarbete med SBMI och kan laddas ned från denna sida.

Artikelregister för avfall och återvinning finns framtaget av branschorganisationen Återvinningsindustrierna och kan laddas ned från denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst