BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply Rental

Informationsutbyte vid maskinhyra

Ett arbete pågår med att ta fram en standard för hyresprocessen som beräknas bli klart i november 2018. Vissa delar är klara och det gäller processbeskrivningen, se nedan, och de meddelandena Leveransplan, Hyresorder, Orderbekräftelse och Faktura. Kontakta info (at) beast.se för mer information.

BEAst Supply Rental är en branschstandard som täcker hela processen mellan ett uthyrningsföretag och en entreprenör eller installatör som hyr maskiner och annan utrustning.

Standarden består av två delar:

  • En processbeskrivning, se denna sida, som är en beskrivning av arbetssätt och rutiner för att säkra att alla övergripande arbetar på samma sätt, en förutsättning för att den automatiserade överföringen av EDI-meddelanden ska fungera.
  • Informationsflödet i standarden inkluderar ett antal standardmeddelanden som finns i form av beskrivningar, specifikationer och XML scheman. Flödet av meddelanden visas på denna sida. För varje meddelande finns en övergripande beskrivning för att visa användare vilken information som ingår, samt tekniska specifikationer för implementering och validering. Dessa underlag finns per meddelande.

De standardmeddelanden som ingår är:

  1. Leveransplan (maskinplan)
  2. Hyresorder
  3. Ordersvar
  4. Leveransavisering
  5. Mottagningsbevis
  6. Avstämningsrapport
  7. BEAst Invoice, fakturan som är samma som för övriga processer och standarder från BEAst och publiceras under generella meddelanden.

Se respektive flik för att ladda ned standardens olika dokument.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst