Hem/Standarder/BEAst Supply Rental

Supply Rental

BEAst Supply Rental är en branschstandard som täcker hela processen mellan ett uthyrningsföretag och en entreprenör eller installatör som hyr maskiner och annan utrustning.

Läs version 4.0
Rental Avstämningsrapport
Ladda ner version 3.1 (äldre)
Ladda ner version 3.0.1 (äldre)

Guider

Processguide

Beskrivning av hyresprocessen enligt BEAst Supply Rental. Se guide.

Steg-för-steg-guider

De olika guiderna förklarar och beskriver standarden BEAst Supply Rental, från övergripande till detaljerad nivå. För snabbare översikt, välj ”2x” i listen för uppspelning.

  1. Standarder från BEAst. Se guide.
  2. BEAst Supply Rental, övergripande. Se guide.
  3. Standardens innehåll. Se guide.
  4. Hyresprocessen. Se guide.
  5. Informationsflödet och standardmeddelandena. Se guide.
  6. Nytta med att använda standarden. Se guide.

Meddelanden

Gå direkt till sektion:

Leveransplan

Om affärstransaktionen

Under planeringen av ett projekt upprättar beställaren en leverans- eller maskinplan som identifierar behovet under projekttiden. Artiklarna i planen kan även avse material som ska köpas från uthyrningsföretaget.

Funktionen är att tillhandahålla leveransplaner över kommande uppdrag för en angiven period, baserat på avtal. En leveransplan ska kunna uppdateras i takt med att behoven på byggarbetsplatsen förändras. En uppdaterad leveransplan ska helt ersätta tidigare överförda planer. Dessutom ska hänsyn tas till avropade artiklar så att dessa inte inkluderas i den uppdaterade planen.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, hyrperiod och referenser till projekt och avtal.


Hyresorder

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes leverantör av hyresprodukter som ska levereras till en byggarbetsplats. Köpare kan vara en entreprenör eller installatör medan leverantör är ett uthyrningsföretag, men som även kan sälja vissa artiklar.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för specificerade artiklar. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion. Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, leveransperiod, referenser och destinationsuppgifter.

Det är en fördel om avropet är baserat på tidigare skickade meddelanden i form av en katalog från hyrföretagen och en leveransplan från den som ska hyra. Utifrån informationen i avropet kan leverantören skapa en bekräftelse och förbereda en leverans.


Ordersvar

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från uthyrningsföretaget till beställaren.

Funktionen är att bekräfta en mottagen hyresorder. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod och referenser.


Leveransavisering

Om affärstransaktionen

Vid leverans av de varor som beställts och bekräftats skapar leverantören en leveransavisering, dvs. en elektronisk följesedel med exakta leveransuppgifter. Den fungerar alltså som en uppdatering av orderbekräftelsen med fakta om vad som kommer att levereras. Utifrån informationen i leveransaviseringen skapas möjlighet till rationell godsmottagning och ankomstregistrering. Ett annat syfte med leveransaviseringen är att uppdatera köparens affärssystem med exakta uppgifter så att fakturamatchningen kan göras mer rationellt.


Mottagningsbevis

Om affärstransaktionen

Återlämning av hyresprodukter kan ske både genom att uthyraren hämtar på beställarens byggarbetsplats eller att beställaren själv lämnar tillbaka till uthyrarens depå. Det kan också ske genom att en tredje part hämtar produkterna och transporterar dem tillbaka till uthyraren. Normalt utfärdas ett mottagningsbevis endast när beställaren, eller dennes ombud, lämnar tillbaka en maskin hos uthyraren i dennes depå för att bekräfta mottagandet och rapportera eventuella brister. Det är särskilt viktigt vid leveranser med stora värden. I många fall används e-post eller SMS i stället för standardmeddelandet.


Avstämningsrapport

Om affärstransaktionen

Standardmeddelandet BEAst Avstämnings-rapport skickas periodiskt, från uthyrningsföretaget till beställaren, för att redovisa vilka hyresprodukter som är uthyrda, vilka som lämnats tillbaka och vad den utestående kostnaden är. Det ger arbetsplatsen löpande uppdatering av kostnader och hyresläget. Oenigheter klaras upp snabbare medan det är färskt för de inblandade.

Exempel på information i meddelandet är period, hyrda och återlämnade produkter, kommande fakturering, utestående kostnad samt vem som hyrt respektive produkt och när.