BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply Material

Om standarden

Standarden BEAst Supply Material består av en processbeskrivning och en meddelandestandard som används för leveranser av byggvaror och annat material. Det kan vara till en byggarbetsplats eller till en grossist eller detaljist. Som ett komplement till BEAst Supply finns BEAst Label som är en standardiserad kollietikett. Resultatet är en förenklad bygglogistik med lägre kostnader, kortare ledtider och färre fel.

www-BEAST-flöde

Processbeskrivning och informationsflöde

Informationsblad och filmer

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst