BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst PDF Guidelines

Anvisningar för PDF-handlingar

BEAst har tagit fram BEAst PDF Guidelines 2.0 med exempel som stöd när PDF:er ska skapas för att underlätta rätt teknisk innehållsmässigt inför leverans av handlingar. Det är en förutsättning för snabb åtkomst och sökbarhet samt skapa automatgenererade hyperlänkar.

Syftet med guiden

Målet är att förenkla snabb åtkomst och sökbarhet till handlingar samt enkelt skapa hyperlänkar mellan hänvisningar i handlingar. Det finns flera målgrupper och användningsområden som underlättas samt även för pekskärmar och mobila enheter som lyfts fram i BEAst Hänvisningar i handlingar_v1.0. Underlättas främst för att hänvisningar blir klickbara och enkelt se vilka hänvisningar som saknar handling eller har ej korrekt hänvisning.

Målgruppen är främst för projektörer som levererar handlingar från CAD-systemen men även för att alla inom byggprocessen som entreprenörer, installatörer, byggherrar, projektörer och konsulter för ökad kunskap för att ha rätt kravställning.

Det finns för närvarande ingen engelsk version av standarden.

Förvaltning av guiden med exempel sker i BEAst arbetsutskott Bygghandlingar.

Guide och anvisning med exempel

Guide och videoguide med förklaring till exempel är fritt att ladda ned:

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst