BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Mallar CAD-system

Mallar BEAst Namnruta för CAD-system

För att säkerställa hög och gemensam kvalitet i informationshanteringen kring namnrutor har specialister på respektive CAD-system tagit fram mallar för namnrutan för nedan redovisade filformat. Mallarna som är framtagna speglar BEAst Standard Termlista-metadata_v1.0 för att underlätta leverans av handlingar till dokumentplattform och mellan dokumentplattformar enligt BEAst Document API.
För att säkerställa rätt teknisk kvalité vid PDF-exporten, följ BEAst PDF Guidelines gällande hantering av truetype typsnitt och sökbar text etc.

Mallar för CAD-system för Byggnad är klar och namnruta Anläggning är under framtagande.

Mallar CAD-system BEAst Standard Namnruta-Byggnad_v1.0:

Mallar CAD-system BEAst Standard Namnruta-Anläggning_v1.0:

  • Autocad (publiceras inom kort)
  • Archicad (publiceras inom kort)
  • Microstation (publiceras inom kort)
  • Revit (publiceras inom kort)
  • Tekla (publiceras inom kort)

På nästa möte i BEAst Arbetsutskott Bygghandlingar den 11 april tas beslut om mallar för Anläggning.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst