Hem/Standarder/Supply NeC/Vågsedel QR-kod

Vågsedel QR-kod

För att underlätta hanteringen av vågsedlar har en fokusgrupp inom BEAst tagit fram en QR-kod som en mobilapp ska kunna läsa in.

Fördelarna med att använda QR-kod är

 • Mindre manuellt arbete för lastbilsförare, bara att skanna koden så kommer artiklarna in i appen
 • Högre datakvalitet då föraren inte matar in information för hand
 • Kortare tid vid vågen

Informationen som överförs med QR-koden är följande

 • Vågsedelsnummer (T6329)
 • Datum och tid då vägning skedde (T6325)
 • Täktens eller deponins ID nummer som är utställt av Naturvårdsverket (T6755)
 • Typ av artikel Material/ Tjänst (T6727)
 • Artikelnummer (T0172)
 • Typ av artikelnummer (T6317)
 • Artikelbeskrivning (T6226)
 • Vikt (T6122)
 • Enhet (T6706)

Tabellen nedan är en teknisk representation av ovanstående lista

Ladda ner dokumentation och exempel
Element / Group Occurance Name Description Example
MTH 1..1 MaterialTicketHeader
T6328 1..1 DocumentType 01 = Outbound delivery 02 = Inbound delivery 01
T6329 1..1 MaterialTicketNumber A unique number for a specific supplier and site issued by the supplier that identifies the material ticket 2273415
T6325 1..1 DocumentDateTime Date and time when the document was issued 2020-12-04T11:28:29+01:00
POW 0..1 PlaceOfWeighing
T6755 1..1 SiteID Supplier unique ID of the site. If possile an ID that is issued by a authority or similar. 0114-40-019-a
MTL 1..4 MaterialTicketLine
AI 1..1 ArticleIdentifiers
T6727 1..1 LineType Line type to define whether a service or material is being delivered. Used for validation. 01= Material, 02= Service 01
 T6226 1..1 ArticleDescription Description of an article, product or service. Bergkross 0/2 CE-märkt
 T0172 1..1 SuppliersArticleNumber Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. K00002eCE
T6317 1..1 ArticleNumberTypeCoded Code for article register that identifies type of article number. 01=SBMI, 02=Sveriges Åkeriföretag, 04=Svensk Betong, 07=Waste code=Fuel, BP=Buyer’s article register, SA=Supplier’s article register 01
T6713 1..1 MeasuredPurposeCode Code defining the purpose of the measurement. WT=Weight WT
T6714 1..1 MeasuredAttributeCode Specifies the measured value. AAA=Net weight, AAD=Gross weight, plus vikt på lasten, AAF =Net net weight (Weight if goods without any packaging) https://service.unece.org/trade/untdid/d06b/tred/tred6313.htm AAF
T6122 1..1 Measure Provides the measured value 16.8
T6706 1..1 MeasureUnitNeBType Code specifying the unit of measurement.
Recommended use of UN/ECE Recommendation 20 and 21.
TNE