Digitalisera vågsedelsinformation med QR-kod

En fokusgrupp från anläggningsutskottet har tagit fram och publicerat en standard för att överföra information från vågsystem till mobilapp med QR-kod

Mer information här