Med en app som stödjer BEAst digitala följesedel kan ni slippa all hantering med papperssedlar samtidigt som ni håller alla parter i ett projekt informerade.

När en ordern​ är utförd går ett meddelande direkt till uppdragsgivarens affärssystem. Med hjälp av BEAsts gemensamma artikelstandard kan ordern godkännas, ni får då tillbaka en godkänd order och kan fakturera. Det innebär att ni redan dagen efter att uppdraget är slutfört kan ha fått ett digitalt godkännande på följesedel och skickat en faktura. Fakturan kommer sedan att matchas mot godkännandet och slutkunden slipper extra handpåläggning och långa attestrundor.

Att jobba med digitala följesedlar innebär en snabbare och smidigare process från utfört uppdrag till faktura med färre krediteringar och snabbare betalning.

Sveriges Bergmaterialindustrier (SBMI), Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Maskinentreprenörernas (ME) och Återvinningsindustriernas (ÅI) artikelregister är kompatibla med BEAst-standarden du hittar länkar till artikelregister här: https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/#artikelregister