Peppol

Peppol är en global infrastruktur för digital affärskommunikation mellan företag. Syftet är att förenkla och standardisera det annars ganska omfattande arbetet med att ansluta kunder och leverantörer med e-handel i form av EDI.

Peppol består i huvudsak av två delar

  • En meddelandestandard som är basera på en ISO-standard ISO/IEC 19845:2015. BEAst har utvecklat ett implementeringsstöd för hur byggbranschen kan använda Peppol. Implementationsstödet hittar ni här.
  • Ett kommunikationsnätverk som gör det möjligt att koppla upp sig en gång och nå alla i nätverket. På denna länk finns tekniska beskrivningar samt anmälan till tjänsten samt uppgifter om priser och andra villkor. Notera att länken går till BEAst:s partner Tickstar.

Peppol är ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt att kommunicera affärsmeddelanden.

Anslut till Peppol