BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Spridningsprojektet

Om projektet

Under de senaste åren har BEAst i en serie projekt tagit fram en standard för effektivare varuförsörjning under namnet BEAst Supply Material. En rad företag, både entreprenörer och leverantörer, håller i nuläget på att implementera och sprida användningen av standarden.

Eftersom det fortfarande är ett ganska initialt skede har BEAst Logistikutskott tagit initiativ till ett projekt med mål att förenkla förutsättningarna för att införa och sprida standarden BEAst Supply Material och att det därmed snabbare och säkrare skulle kunna realisera den potential till effektivisering som de tidiga användarna anser att det finns.

Projektet startade i april 2019 och beräknas pågå ett år. Information kommer löpande att uppdateras på denna sida.

Projektet leds och samordnas av BEAst. Det finansieras av svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF och av deltagarna i arbetsgruppen. Deltagare i projektet kommer från Ahlsell, BBGRUPPEN, Beijer Byggmaterial, Inwido/Elitfönster, JM, Lindab, Linköpings universitet, NCC, Peab, Sankt Kors Fastighet, Skanska, Tyringekonsult och Vedum.

Sammanfattning av projektet med dess mål och innehåll: Spridningsprojektet beskrivning.

Resultat från projektet

Undersökning för att ta reda på mer om hur branschen ser på BEAst Supply Material-standarden.

Checklistor för de som ska införa och använda standarden BEAst Supply Material.

Detta dokument ska hjälpa två företag att genomföra projektmöten för att införa standarden BEAst Supply Material: Start- och uppföljningsmöte_Mall.
Här finns samma malldokument på engelska: Start and followup meeting_Template.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst