BEAst blir internationellt med Peppol

BEAst har lanserat en helt ny version av standarden, BEAst Supply 4.0. Den nya standarden innehåller en fullständig anpassning till det internationella nätverket Peppol. 

Den ideella organisationen BEAst, som gemensamt ägs och drivs av ca 120 företag i byggbranschen, fokuserar på att förenkla kommunikationen mellan byggbranschens olika parter. Med sina standarder har BEAst skapat förutsättningar för digitala transaktioner mellan svenska byggföretag, oberoende av datasystem.

Nu tar man nästa steg genom att skapa förutsättningar för digital affärskommunikation på internationell nivå med nya versionen BEAst Supply 4.0. 

Projektet har finansierats av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och genomförts i samarbete med DIGG (Myndigheten för Digital förvaltning).

-Vi slår ihop våra tre standarder, det vill säga bygg, anläggning och hyra, till en gemensam standard som baseras på Peppol.  Förutom att det blir mycket enklare att implementera standarden, innebär förändringen också att BEAst Supply får en stabil internationell standard som grund och som är enkel att kommunicera till många parter, en skalbar lösning helt enkelt, berättar BEAst VD Rikard Larsson.

Den kanske allra största fördelen med att BEAst ingår i Peppol-nätverket, är att marknadens parter når alla genom en enda anslutning. Det innebär en markant förenkling jämfört med dagens processer där man ofta får skapa en anslutning till varje part.

Med BEAst Supply 4.0 får branschen nu en permanent lösning på kommunikation genom Peppol-nätverket, inte en tidsbestämd lösning som idag. Den permanenta lösningen ger en stabilitet för entreprenörer, installatörer och dess leverantörer som vill digitalisera sin verksamhet. BEAst Supply 4.0 möjliggör även effektiv hantering av miljöinformation för att möta krav från bland annat Naturvårdsverket, Trafikverket och Boverket. 

Genom anpassningen till Peppol blir BEAst-standarden även baserad på den internationella ISO-standarden ISO/IEC 19845:2015.

Länk till dokumentationen av BEAst Supply 4.0: http://bis.beast.se/4.0/

Om SBUF:

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är en ideelll förening bildad år 1983. Medlemsorganisationer i föreningen är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn: Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads, Ledarna och Seko.

Läs mer

Om Peppol:

Peppol innefattar ett internationellt öppet nätverk och informationsstandard för elektroniska inköp som gör digital kommunikation mellan köpare och säljare enklare. Nätverket är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör digital kommunikation mellan köpare och säljare enklare. I Sverige är det DIGG, Myndigheten för digital förvaltning som har ansvar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd för de företag som vill bli operatörer i Peppol.

Läs mer

Om BEAst:

BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) är en ideell förening som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Framförallt fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-affärer. Det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för digitala affärer. Standarderna från BEAst är fritt tillgängliga att ladda ner från BEAsts hemsida.

Läs mer