BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Marcus Bengtsson";RSVP=TRUE:mailto:marcus.bengtsson@tikab.com ATTENDEE;CN="Jörgen Mann";RSVP=TRUE:mailto:jorgen.mann@ncc.se ATTENDEE;CN=robert.grahm@skanska.se;RSVP=TRUE:mailto:robert.grahm@skanska.s e ATTENDEE;CN="Jimmy Forsberg";RSVP=TRUE:mailto:jimmy.forsberg@skanska.se ATTENDEE;CN=Viktor.Czajkowski@peab.se;RSVP=TRUE:mailto:Viktor.Czajkowski@pe ab.se ATTENDEE;CN="Linnea Lepisto";RSVP=TRUE:mailto:Linnea.Lepisto@peab.se CATEGORIES:Telefonsamtal CLASS:PUBLIC CREATED:20210226T132511Z DESCRIPTION:Webinar: BEAst Namnruta - Angivande av Handling och Status\n\n \n\nIntroduktion till BEAst Namnruta och metadata samt angivning av Handl ing och Status under godkännandeprocessen av handlingar.\n\n \n\nM er information och framtaget material finns fritt tillgängligt här hos B EAst . \n\n* BEAst Namnruta 2.0\n* BEAst Namnruta – Angivande av Handling och Status 2.0\n\n \n\nFöredragare: NCC - Jörgen Mann\, Peab – Viktor Czajkowski\, Skanska - Robert Grahm\, Tikab - Marcus Bengtsson\n\n \n\nFler tillfällen BEAst seminarier och event bokas här \n\n12 mars kl. 13-14 \n\n19 mars kl. 10- 11\n\n26 mars kl. 13-14\n\n \n\nFritt tillgängligt för alla och passen avslutas med frågestund.\n\n \n\nBranschgemensamt tagits fram genom BEAst av NCC\, Peab\, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF Svenska byggindust rins utvecklingsfond.\n\n_________________________________________________ _______________________________ \nMicrosoft Teams-möte \nKlicka här för att delta i mötet. \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210312T140000 DTSTAMP:20210226T132211Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210312T130000 LAST-MODIFIED:20210226T132511Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Larsson Ulf":mailto:ulf@ncc.se PRIORITY:5 SEQUENCE:6 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webinar 12 mars: BEAst Namnruta - Angivande av Handling och Status TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000004AA9C27F00D701000000000000000 010000000036A3B282A89E84AB9407E4B768A2742 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Webinar: BEAst Namnr uta - Angivande av Handling och Status

 \;

Introduktion till BEAst Namnru ta och metadata samt angivning av Handling och Status under godkännandepr ocessen av handlingar.

 \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \;

Me r information och framtaget material finns fritt tillgängligt här ho s BEAst.  \; \; \;

  • BEAst Namnruta 2.0
  • BEAst Namnruta & #8211\; Angivande av Handling och Status 2.0

 \;  \; \; \; \;

Föredragare: NCC - Jörgen Mann\, Peab –\; Viktor Czajkowski\ , Skanska - Robert Grahm\, Tikab - Marcus Bengtsson

 \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\;

Fler tillfällen BEAst seminarier och event bokas här \;

12 mars kl. 13-14

19 mars kl. 10-11< o:p>

26 mars kl. 13-1 4

 \; \;

Fritt tillgängligt för alla och passen avslutas med frågestund.

 \;

Branschgemensamt tagits fram genom BEAst av NCC\, Peab\, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF Svenska byggindust rins utvecklingsfond.

_________________________________________________________________ _______________
Microsoft Teams-möte
< a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkxMTkzMDg tMTI1YS00ZmZhLWE2OTEtMmRhZmI2MmNjYWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3 a%22d04499d5-2857-4e28-9177-6e949859db83%22%2c%22Oid%22%3a%226691d45b-9c88 -4dea-ab1e-b1b1b13a856c%22%7d" target="_blank">Klicka här för att delta i mötet.

  \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:6 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210226T132211Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT5M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR