BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Portal

Byggbranschens Logistik- och fakturaportal

%e2%80%a2-logo-beast-portal

 

 

 

 

BEAst Portal vänder sig till alla som inte har ett eget affärssystem med inbyggt stöd för BEAst standarder för att de på ett enkelt sätt ska kunna uppfylla krav på rationella processer och utväxling av standardiserade affärsdokument mellan system. Det är öppet för alla företag i och kring byggsektorn, oavsett om man är medlemmar i BEAst eller inte. I portalen finns stöd för engelska samt nordiska språk och kan användas av företag oavsett vilket land de kommer ifrån.

Här finns en presentation av portalen: beast-portal_intro.

Användningsområden

BEAst Portal har en webbfaktura- och en logistikmodul, varav den senare består av två delar:

  • Varuförsörjning, baserat på standarden BEAst Supply Material för varuförsörjning till, från och inne på en byggarbetsplats.
  • Anläggning och maskintjänster, baserat på standarden BEAst Supply NeC för frakter av anläggningsmaterial och maskinentreprenader.
  • Fakturering, enligt BEAst Invoice finns som en funktion även i de två första delarna, men kan användas fristående för att skapa en webbfaktura i portalen utan att den baseras på en order.

Portalens syfte

Hos de större företagen i branschen finns det ofta systemstöd för processer och informationsutbyte enligt BEAst:s standarder. Hos många små- och medelstora företag finns det däremot sällan den typen av system och syftet med portalen är att erbjuda dessa företag ett enkelt men fullt tillräckligt systemstöd för att kunna vara med på omvärldens krav. Företag med eget affärssystem blir därför integrerad användare, medan företaget utan eget systemstöd blir manuell användare.

Ett andra syfte med portalen är att få ut tillämpning av effektiv ”supply chain management” brett i branschen via enkelt tillgängliga webbgränssnitt. Portalen blir en brygga mellan små och stora företag så att alla kan vara med i de utvecklade logistiklösningar som BEAst Supply-standarden innebär. Med BEAst Portal finns det därför möjlighet att effektivisera logistiken i hela bygg- och anläggningssektorn.

Priser

Här kan du hitta kostnaden för att använda de tre delarna av portalen:

Ägare av portalen är BEAst som har avtal med Tyringekonsult AB om att sköta utveckling, drift, förvaltning och support.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst