BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Varför PEPPOL?

Fördelarna med PEPPOL kan sammanfattas med dessa punkter:

  • Enklare och lägre kostnader för att ansluta parter i och med att det går mycket snabbare. När man anslutit sig första gången är man sedan ansluten mot alla andra i nätet
  • Tillåter bara standardmeddelanden vilket radikalt minskar kostnaderna för anpassningar av olika format
  • Hög säkerhet då alla meddelanden signeras
  • Det utgår inga rörliga kostnader, tick, för de som är anslutna till BEAst accesspunkt och det finns heller inga tick för att skicka till andra accesspunkter
  • För den som anlitar en operatör för t.ex. konvertering av meddelanden, går det att byta denne utan att kunder och leverantörer ens behöver meddelas eftersom PEPPOL:s metod för adressering (DNS) varje gång ett meddelande skickas pekas till rätt operatör eller AP. Det gäller även vid byte av AP (accesspunkt)

Man kan alltså sammanfatta med att PEPPOL sparar tid och kostnader, både i processen att ansluta och testa parter och i den löpande kommunikationen.

Utifrån dagens hinder med elektronisk affärskommunikation har vi kommenterat vad som händer när man går över till PEPPOL.

Idag: Långa ledtider för att ansluta kunder och leverantörer

Med PEPPOL: Krav på standard för meddelanden och kommunikation samt webbens DNS-teknik för att distribuera filer förenklar dramatiskt

Idag: Kostnader för anslutning, trafik och kringtjänster

Med PEPPOL: Fast låg kostnad, inget tick. Mycket mindre arbete vid anslutning

Idag: Många format och versioner

Med PEPPOL: Endast PEPPOL standardmeddelanden  är tillåtna, t.ex. BEAst standarder

Idag: Många olika protokoll för kommunikation

Med PEPPOL: Nu ett enda standardiserat protokoll för alla, med hög inbyggd säkerhet

Idag: Brister i avtal och samtrafikavtal

Med PEPPOL: Alla i nätet har samtrafikavtal med varandra

Idag: Svårt att byta operatör

Med PEPPOL: Ingen inlåsningseffekt. Ökad konkurrens

Summering idag: Långsam spridning

Summering med PEPPOL: Det blir en snabbare spridning till fler kunder och leverantörer, vilket gör det enklare att realisera effekterna med e-affärer

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst