BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst PEPPOL-tjänst

PEPPOL är en global infrastruktur för digital affärskommunikation mellan företag. Syftet är att förenkla och standardisera det annars ganska omfattande arbetet med att ansluta kunder och leverantörer med e-handel i form av EDI. En nackdel med EDI är att det finns många olika standarder, format och protokoll. Många företag och inte minst systemleverantörer har också gjort egna format och lösningar. Allt detta har bromsat införandet av e-handel mellan företag. Med PEPPOL adresseras många av de traditionella hindren. Det det går mycket snabbare och lättare att ansluta nya kunder och leverantörer och när man är ansluten sker kommunikationen både effektivare och säkrare jämfört med traditionella metoder.

denna länk finns tekniska beskrivningar samt anmälan till tjänsten samt uppgifter om priser och andra villkor.

En förstudie inom BEAst 2013 och ett pilotprojekt hösten 2014 verifierade tydligt att PEPPOL avsevärt kan förenkla för e-handel mellan företag. Här går det att läsa mer om projektet samt ladda ned förstudie- och slutrapport från de två projektetapperna.

Här kan du ladda ned en bildserie om PEPPOL och BEAst tjänst: BEAst PEPPOL-tjänst

BEAst tjänst för PEPPOL

Tjänsten som innebär att BEAst blir en PEPPOL-operatör kommer att lanseras under våren 2015 med den nordiska samhällsbyggnadssektorn som målgruppen. Den är öppen för företag i sektorn samt deras leverantörer av varor och tjänster, dock ej andra företag. De som är anslutna till BEAst tjänst kommer automatiskt att vara anslutna till alla andra företag som nyttjar någon av de andra PEPPOL-tjänster som finns.

Att BEAst lanserar tjänsten är för att vi har märkt att det tar för lång tid att etablera kommunikation på traditionellt sätt. Samhällsbyggnadssektorn består av tiotusentals företag och för att det ska det etableras verklig många-till-många-kommunikation krävs nya metoder och där tycker vi att PEPPOL bäst uppfyller de krav som ställs. Något som vi tror är en stor fördel med PEPPOL är att det endast är godkända standardmeddelanden som kan skickas.

Att BEAst väljer att lansera en egen PEPPOL-tjänst är inte bara för att ge branschen bra ekonomiska villkor, utan lika mycket för att kunna bygga in funktioner till tjänsten för att öka dess värde. Ett sådant exempel är validering av filer med så kallad schematron som innebär att det sker en validering av verkamhetsregler och inte bara den tekniska validering som annars är vanlig.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst