BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Prislista

Pris- och artikelinformation

Meddelandet för pris- och artikelinformation, även kallat katalog och ibland Pricat, ger den grundläggande informationen för köparen om de artiklar som leverantören erbjuder. Meddelandet kan också användas som ett artikelmeddelande utan prisuppgifter. Det är en viktig grund för bl.a. order- och fakturahantering.

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen, eller affärsdokumentet, som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-3 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 4 beskriver Edifact-versionen.

Följande dokument ingår i standarden:

1.Dokumentation affärstransaktioner (datamodell)
a.BEAst Trade Katalog Affärsdokument Översikt
b.BEAst Trade Katalog Affärsdokument  Specification

2.Exekveringsfiler
a.BEAst Trade Catalogue.xsd
b.BEAst Trade Catalogue_urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

3.Testfil: BEAst Trade Testfil_Catalogue.xml

4.Edifact Catalogue message PRICAT Meddelandet är en del av BEAst Trade (f.d. Nordic eBuilding) och finns endast i en äldre version.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst