BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Ordermeddelandet

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen. Vi publicerar den senaste versionen. Den som skulle vilja ha en tidigare kan höra av sig till BEAst.

Följande dokument ingår i standarden i version 1.3.0:

NB! Av misstag publicerades tyvärr felaktiga dokument i standarden BEAst Trade Order ver 1.3.0 den 30 juni 2016 (dokumenten är daterade 20160629). De felaktiga dokumenten är utbytta mot en korrekt version 12 augusti 2016 (dokumenten är daterade 20160812).

I detta dokument finns ändringar från föregående version specificerade: Changelog BEAst Trade (NeB) ORDERS 1.3.0_XML

1. Dokumentation affärstransaktioner (datamodell)

a. BEAst Trade Order Affärsdokument Översikt: BEAst_Trade_Order_Affarsdokument_Oversikt

b. BEAst Trade Order Affärsdokument Specification: BEAst_Trade_Order_Affarsdokument_Specifikation

2. Dokumentation av XML-filer

a. BEAst Trade Order XML Structure: BEAst_Trade_Order_XML_Structure

b. BEAst Trade Order XML Guideline: BEAst_Trade_Order_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler

a. BEAst Trade Order Schema: BEAst Trade Order

b. BEAst Trade Order Schema kompletterande: SDDb

4. Testfil

a. BEAst Trade Order testfil order.xml: BEAst Trade Order

5. Edifact Order message: NeB ORDERS Guide v0123

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst