BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransavisering

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

1. Dokumentation av affärsdokument (datamodell)

a. NeB Leveransavisering Affärsdokument Översikt

b. NeB Leveransavisering Affärsdokument Specification

2. Dokumentation av XML-filer

a. NeB Leveransavisering XML Structure

b. NeB Leveransavisering XML Guidelines

3. Exekveringsfiler

a. NeB Leveransavisering XML Schema Desadv.xsd

b. NeB Leveransavisering XML Schem Desadv_urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

4. Testfil

a. NeB Leveransavisering Testfil desadv.xml

5. Edifact Despatch Advice Message

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst