BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Faktura

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner (datamodell)

a. NeB_Affärsdokument Faktura Översikt

b. NeB Affärsdokument Faktura Specification

2. Dokumentation av XML-filer

a. NeB Faktura XML Struktur

b. NeB Faktura XML Guideline

3. Exekveringsfiler

a. NeB Faktura invoice.xsd

b. NeB Faktura invoice_urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

4. Testfil

a. NeB Faktura XML testfil invoice.xml

5. Edifact Faktura-meddelande, INVOIC message

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst