BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Faktura

Olika fakturaversioner

Fakturameddelandet finns sedan många år som en del av standarden BEAst Trade och är framtaget på nordisk basis och täcker alla krav i alla nordiska länder. BEAst Invoice (namnändrad från SMSI) är en enklare version av BEAst Trade-fakturan, vilket innebär att den inte har lika omfattande innehåll. Den passar dock i de flesta fall och har blivit praxis. BEAst Invoice rekommenderas av mer eller mindre alla stora aktörer i byggbranschen. En fördel med BEAst Invoice är att den även kan användas för att fakturera frakttjänster och periodiska tjänster som t.ex. maskinhyra. BEAst Invoice är alltså bredare i sitt användningsområde än BEAst Trade-fakturan samtidigt som den är mindre omfattande.

Nedladdning av standard

Även om BEAst och de flesta aktörer i branschen rekommenderar BEAst Invoice-fakturan så finns här standardmeddelandet i BEAst Trade för nedladdning. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

detta dokument finns ändringar från föregående version specificerade.

1.       Dokumentation affärsdokument (datamodell)

a.  BEAst Trade Faktura Affärsdokument Översikt

b.  BEAst Trade Faktura Affärsdokument Specifikation

2.       Dokumentation av XML-filer

a.  BEAst Trade Faktura XML Struktur

b.  BEAst Trade Faktura XML Guideline

3.       Exekveringsfiler

a.  BEAst Trade Faktura Schema Invoice.xsd

b.   BEAst Trade Faktura Schema Invoice_urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

4.       Testfil

a.  BEAst Trade Faktura XML testfil Invoice.xml

5.       Edifact meddelandespecifikation av Fakturameddelandet

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst