BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Trade

Om standarden

Under 2008 tog en arbetsgrupp inom BEAst fram en ny version av våra standardmeddelanden för varuförsörjning. Standarden kallas BEAst Trade (namnändrad från NeB 2015). Standarden är framtagen tillsammans med organisationer inom bygg i Norge och Danmark. BEAst Trade har sina rötter från 1990-talet och kallades då MAM (MaterialAdministrativa Meddelanden).

Grunden för BEAst Trade är en standardiserad processbeskrivning som är grunden för det elektroniska flödet. Steg ett är alltså att se över sin verksamhet och affärsregler utifrån rekommendationerna i processdokumentet för att sedan i steg två införa den elektroniska meddelandeutväxlingen.

Under 2008 testades standarden i pilotdrift på flera företag i både Sverige och Norge. Under 2009 har standarden blivit etablerad som det naturliga valet för handel i den nordiska byggbranschen.

Idag sker samordning av utvecklingen av Trade-meddelandena med en standardiseringsorganisation i Norge, framför allt gäller detta EDIFACT-formatet. Det betyder att det kan förekomma mindre skillnader i standarden mellan XML- och EDIFACT-formatet, t ex i versionsbeteckningarna.  Vid varje tidpunkt publiceras de versioner av EDIFACT och XML som är likvärdiga.Standarden kan laddas ned öppet, se respektive sida med meddelande. För mer information, kontakta .

Fördelar

  • BEAst Trade är baserad på en internationell standard
  • Den är väl samordnad med motsvarande standarder i andra branscher, t.ex. fordon, dagligvaror, men anpassad för de speciella krav som finns i byggbranschen
  • Den inkluderar de praktiska och formella krav som finns i Norden
  • BEAst Trade är en modern standard eftersom den bygger på en ny katalog från UN/Cefact.
  • BEAst supportar våra medlemsföretag genom att besvara frågor om standarden och dess meddelanden.

Tekniska rekommendationer

På denna länk läggs tekniska rekommendationer upp, t.ex. för förtydliganden av standarden.

Skillnader BEAst Trade och BEAst Supply

Efter att BEAst Trade togs fram kartlades behovet vid varuleveranser till byggarbetsplatser vilket ledde till en processbeskrivning och ett antal meddelanden under namnet BEAst Supply. Dessa matchar exakt de behov som finns i den processen, men meddelandena är mycket lika de i BEAst Trade som varit grunden för den nya standarden.  BEAst Supply kan alltså ses som en profil av BEAst Trade för att passa varuflödet till byggarbetsplatser.

De två standarderna har alltså delvis olika målgrupp. Skillnaderna kan summeras med detta:

  • etiketten BEAst Label är en stor skillnad. Denna är endast aktuell för leveranser till byggarbetsplatser
  • ordermeddelandet för BEAst Supply innehåller destinationsdata och en del andra uppgifter för att leverantören ska kunna skapa kollietiketten BEAst Label, något som behövs på byggarbetsplatser men inte hos t.ex. en grossist. Lossningsinstruktioner och vissa referenser är andra exempel på skillnader i ordermeddelandet. Den stora delen av innehållet är dock identiskt.
  • Meddelandet Leveransplan inte finns i BEAst Trade, men det kan naturligtvis ändå fylla en funktion i processen mellan t.ex. en återförsäljare eller grossist och deras leverantörer.
  • Meddelandet Leveransavisering är delvis lite förenklat och delvis lite anpassat för behoven av byggplatslogistik.
  • Ytterligare en skillnad är att i BEAst Supply finns även meddelandena mellan speditör och avsändare/mottagare av godset i form av Avisering (ankomst och avvikelse) samt Leveransbesked.

Kvittenshantering

Vid utväxling av meddelanden är det viktigt att säkerställa att ett skickat meddelande också kommer fram. Detta kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att det sker genom den metod som finns i filöverföringsprotokollet, t.ex. AS/2, OFTP med flera. Ett annat sätt är att utväxla ett särskilt kvittensmeddelande som kallas Kontrollmeddelande eller CONTRL Message. BEAst har tagit fram en meddelandebeskrivning för detta. Fördelen är att man kan rapportera typ av meddelandefel. En nackdel är att kontrollmeddelandet endast finns som Edifact-meddelande. Inom BEAst tar vi annars fram meddelanden i både Edifact- och XML-version men i det här fallet finns det ingen sådan grundstandard. För de som använder XML för utväxling av handelsmeddelanden rekommenderar vi därför kvittenshantering genom det valda filöverföringsprotokollet.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst