BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Systemstöd NeC

Enklare med systemstöd

Ett resultat från BEAst anläggningsprojektet som kommer att få stor betydelse för hela branschen är att det nu finns system på marknaden som har stöd för delar av BEAst Supply NeC-standarden. Detta stöd utvecklas i snabb takt, genom att allt fler systemen får stöd för allt större delar av standarden. Att systemleverantörer utvecklar och anpassar sina system visar att de tror på standarden och på behovet i branschen. Ett brett systemstöd har inte minst en stor betydelse för de många mindre företagen i branschen som enklare kan få tillgång till de arbetsmetoder som NeC-baserade system erbjuder.

På den här sidan redovisar vi vilket stöd som finns för standarden BEAst Supply NeC i olika system. Uppgifterna kommer från systemleverantörerna och är inget som BEAst verifierat eller kan gå i godo för.

A. Transportplanerings- och/eller ordersystem etc.

TDX Log, Locus

Systemstöd idag: Meddelandena Avrop, Avropsbekräftelse och Orderkvitto. Det är version 1.1 och 1.2 av NeC som stöds.

PipeChain

Systemstöd idag: Meddelandena Leveransplan, Avisering, Orderkvitto och Faktura. Det är version 1.2 av NeC som stöds.

Planerat stöd: Avrop och Avropsbekräftelse

Alystra, Evry Logistics

Systemstöd idag: Meddelandena Avrop, Avropsbekräftelse, Våg- och Tippsedel och Faktura. Det är version 1.2 av NeC som stöds.

Mobilast, Hogia

Systemstöd idag: NeC:s process stöds och meddelanden är under utveckling.

System Makadam, Seba-Data

Systemstöd inom kort: Meddelandena Orderkvitto och Våg- och Tippsedel enligt ver. 1.3.

Tracs Flow, Triona

Systemstöd idag: Inget stöd idag men utveckling pågår enligt uppgift.

BEAst Portal

BEAst är en webbportal för de företag som inte har ett eget systemstöd för NeC. I portalen finns webbgränssnitt för att kunna utföra enklare systemfunktioner och skicka meddelanden enligt standarden. Meningen är att en kund som är integrerad mot portalen från sitt eget system kan kommunicera elektroniskt med små leverantörer som saknar eget systemstöd. På samma sätt kan en integrerad leverantör kommunicera med kunder som använder portalen i stället för ett eget system.

Mer information om BEAst Portal finns på denna sida, medan detta är länken till portalen. En fördel med BEAst Portal är att den stöder alla meddelanden i standarden.

B. Vågsystem för täkter, tippar etc

Företag, system Stöd idag Planerat stöd Status, kommentar
Flintab Nej Avrop, vågsedel Hösten 2016
Mettler Toledo Nej Vågsedel Beslut om att införa, men ej tidpunkt.
Scanload Nej Vågsedel Vi inför stöd för om kunder efterfrågar NeC och är villiga att ta en del av implementationskostnaden.
Scanvaegt Nej Nej Inga planer
SEBA-DATA Ja Avrop, Vågsedel
Tamtron, Wnexus Nej Vågsedel och Order Grunderna finns i systemet men anpassning till NeC sker först vid beställning av kund.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst