BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Svar på Orderkvitto

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till en leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m.

Funktionen är att tillhandahålla svar på ett mottaget orderkvitto. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på raderna i orderkvittot, för att ange om man accepterar orderkvittot eller inte. Om orderkvittot inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt alternativt så skickar leverantören ett nytt orderkvitto.

Att en beställare skickar ett positivt svar på orderkvittot behöver inte betyda att det är lika med att fakturan kan skickas. När fakturan får skickas är upp till parterna att överenskomma bilateralt.

Nedladdning av standard

BEAst Supply NeC uppdaterades till version 3.0.1 i februari 2019. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst NeC Orderkvittosvar.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst NeC Orderkvittosvar.

2. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för Svar på orderkvitto: BEAst Supply NeC Order receipt response.

3. Testfil

XML testfil för Svar på orderkvitto Example BEAst Supply NeC Order receipt response.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst