BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Svar på Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från en leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m., till beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att tillhandahålla svar på en mottagen leveransplan. Svaret är endast på huvudnivå, det är alltså inte ett svar på raderna i leveransplanen, för att ange om man accepterar leveransplanen eller inte. Om leveransplan inte accepterats får parterna ta kontakt manuellt alternativt så lägger beställaren en ny leveransplan.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Leveransplansvar.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Leveransplansvar.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Supply Delivery schedule response.

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Delivery schedule response.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Delivery schedule response.

4. Testfil

XML testfil för Svar på leveransplan: BEAst Supply Delivery schedule response.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst