BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. en bygg- och anläggningsentreprenör, till dennes leverantör av transporter, återvinning eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt, m.m.

Funktionen är att tillhandahålla leveransplaner över kommande uppdrag för en angiven period, baserat på avtal. En ny leveransavisering ersätter den föregående.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod och referenser till projekt och avtal.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument översikt BEAst supply Leveransplan.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument specifikation BEAst supply Leveransplan.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst supply Delivery schedule.

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst supply Delivery schedule.

3. ExekveringsfilerXML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Delivery Schedule.

4. Testfil

XML testfil för leveransplan: Example BEAst Supply Delivery Schedule.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst