BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Byggavfall och massor

Om meddelandet

Meddelandet ”Rapport om massor och avfall” – ”Waste report” skickas mellan de aktörer som är inblandade i hanteringen av massor i samband med anläggningsprojekt. Det kan vara anläggnings- och maskinentreprenörer, transportföretag och de anläggningar som tar emot massor.

Funktionen är att tillhandahålla en effektiv och papperslös hantering mellan de inblandade parterna som kan dela på och distribuera dokumentet mellan sig. I samband med farligt avfall öppnas för digital lagring som sparar åratals arkivering av pappersblanketter.

Exempel på information i meddelandet är att identifiera de parter som medverkat samt, om så behövs, deras signaturer, den avsända mängden, typen av massor eller avfall och om det är farliga massor mm. Meddelanden uppfyller de krav som ställs i Avfallsförordning (2011:927)  om transportdokument för farligt avfall inom Sverige.

Beskrivning av process

I denna beskrivning redogörs för processen när meddelandet används.

I detta dokument finns en beskrivning av hur meddelandet kan tillämpas: Massor och avfall beskrivning av process.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Detta meddelande har versionsnummer 2.0.1 och är från februari 2019.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden.

1. Dokumentation affärstransaktioner:
a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst NeC Mass- och Avfallsrapport.
b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst NeC Mass- och Avfallsrapport.

2. Exekveringsfiler: XML Schema, regelverket för meddelandet: BEAst Supply NeC Waste report.

3. Testfil: XML testfil: Example BEAst Supply NeC Waste Report.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst