BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avrop

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs beställningar baserat på avtal, för transport- och eller maskintjänster samt för material.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, kvantiteter, artiklar, leveranstid och referenser till projekt och avtal.

Nedladdning av standard

BEAst Supply NeC uppdaterades till ver. 3.0.1 den 7/2 2019. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-3 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst NeC Avrop.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst NeC Avrop.

2. Exekveringsfil

XML Schema, regelverket för avropet: BEAst Supply NeC Call off Order.

3. Testfil

XML testfil för avrop: Example BEAst Supply NeC Call off Order.

För kuvertering av filer rekommenderas SBDH standardiserade header, se implementeringsguide högst upp på denna sida.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst