BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Vågsedel

Om Våg- och Tippsedel

Meddelandet skickas från leverantör av vägt material, ballast, betong, asfalt, till bygg- och anläggningsföretag eller åkeriföretag.

Funktionen är att tillhandahålla specifikation av lastat (vågsedel) eller tippat (Tippsedel) material. En vägning innebär en vågsedel.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, artikel, vikt och materialplats.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. En mindre rättning gjordes 2018-01-08 till version 2.01.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst Supply NeC Material Ticket Översikt.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder. BEAst Supply NeC Material Ticket Specifikation.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst Supply NeC Material Ticket Structure.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst Supply NeC Material Ticket Guideline.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för vågsedeln: BEAst_Supply_NeC_Material_Ticket.

b. XML Schema: BEAst_Supply_NeC_Material_Ticket_urn_BEAst_sddb_2.

4. Testfil

a. XML testfil för Vågsedel. BEAst_Supply_NeC_Material_Ticket.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst