BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Transportstatus

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transporttjänster till leveransmottagaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, alternativt till godsavsändaren om att transportuppdraget är utfört.

Funktionen är att tillhandahålla avisering för lastning eller lossning.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om typ av avisering, statusinformation, beräknad ankomsttid och fordonsnummer.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst_Supply_Status_Report_2.0_Översikt.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst_Supply_Status_Report_2.0_Specifikation.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst_Supply_Status_Report_2.0_Structure.

b. XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst_Supply_Status_Report_2.0_Guideline.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för aviseringen: BEAst_Supply_Status_report.

b. XML Schema: BEAst_Supply_Status_report_urn_BEAst_sddb_2.

4. Testfil

a. XML Testfil för Avisering: BEAst_Supply_Status_report.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst