BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderkvitto

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transporttjänster till beställaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktionen är att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget slutförts, men kan också från version 2 användas för att delrapportera ett uppdrag. Det är en motsvarighet till en följesedel fast digital och med fler uppgifter. Meddelandet kan också användas för att ange tilläggskostnader som uppstått under uppdraget. Ytterligare en funktion är att kunna rapportera förbrukning och utsläpp, t.ex. CO2, under uppdraget. För den senare funktionen finns också meddelandet BEAst Eco som endast har miljöredovisning som innehåll.

Exempel på information i meddelandet är artiklar, kvantiteter, priser och referenser.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden. Den senaste versionen av meddelandet är ver 2.01 från 2018-01-04 med en mindre felrättning från version 2.0.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst Supply NeC Order receipt Översikt.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst Supply NeC Order receipt Specifikation.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst Supply NeC Order receipt Structure.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst Supply NeC Order receipt Guideline.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för orderkvitto: BEAst Supply NeC Order receipt.

b. XML Schema: BEAst_Supply_NeC_Order_receipt_urn_BEAst_sddb_2.

4. Testfil

a. XML Testfil för Orderkvitto: BEAst Supply NeC Order receipt.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst