BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avrop

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m.

Funktionen är att tillhandahålla avrop, dvs beställningar baserat på avtal, för transport- och eller maskintjänster samt för material.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om köpare, säljare, kvantiteter, artiklar, leveranstid och referenser till projekt och avtal.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst Supply NeC Call Off Order Översikt.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst Supply NeC Call Off Order Specifikation.

2. Dokumentation av XML-filer

a. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna. BEAst Supply NeC Call Off Order Structure.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst Supply NeC Call Off Order Guideline.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för avropet: BEAst_Supply_NeC_Call_off_order.

b. XML Schema: BEAst_Supply_NeC_Call_off_order_urn_BEAst_sddb_2.

4. Testfil

a. XML testfil för avrop: BEAst_Supply_NeC_Call_off_order.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2019 BEAst