BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderkvitto

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transportjänster till beställaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktioinen är att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget slutförts. Det är en motsvarighet till en följesedel fast digital och med fler uppgifter.

Exempel på information i meddelandet är artiklar, kvantiteter, priser och referenser.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. BEAst_Supply_NeC_OrderReceipt_Oversikt, Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet

b. BEAst_Supply_NeC_OrderReceipt_Affarsdokumentspecifikation, Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder

2. Dokumentation av XML-filer

a. BEAst_Supply_NeC_OrderReceipt_XML_Structure. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna

b. BEAst_Supply_NeC_OrderReceipt_XML_Guideline. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för orderkvitto: BEAst Supply NeC Order receipt

b. XML Schema: SDDb

4. Testfil

a. BEAst Supply NeC Order receipt, XML Testfil för Orderkvitto.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst