BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Leveransplan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställare, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag, till leverantör av transport- eller maskintjänster, eller leverantör av material som ballast, betong, asfalt m.m.

Funktioinen är att tillhandahålla leveransplaner över kommande uppdrag för en angiven period, baserat på avtal. En ny leveransavisering ersätter tidigare överförda.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod och referenser till projekt och avtal.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. BEAst_Supply_DeliverySchedule_Oversikt, Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet

b. BEAst_Supply_DeliverySchedule_Affarsdokumentspecifikation, Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder

2. Dokumentation av XML-filer

a.  BEAst_Supply_DeliverySchedule_XML_Structure. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna

b. BEAst_Supply_DeliverySchedule_XML_Guideline.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Delivery Schedule

b. XML Schema: SDDb

4. Testfil

a. BEAst Supply Delivery Schedule, XML testfil för leveransplan.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst