BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Faktura

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantörer av material och/eller tjänster till ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktioinen är att tillhandahålla underlag för betalning och redovisning.

Exempel på information är t.ex. belopp, skatter, artiklar, kvantiteter, priser och referenser.

Nedladdning av standard

För anläggningstransporter används samma faktura som för andra varor och tjänster som faktureras till byggföretag. Det innebär standarden BEAst Invoice.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst