BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC version 1.3

Version 1.3 av standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster publicerades september 2015 och består av nedanstående meddelanden. Klicka på respektive meddelandes sida i menyraden till vänster för att komma åt dokumentationen.

  • Projektlista
  • Leveransplan
  • Svar på leveransplan
  • Avrop
  • Avropssvar
  • Våg- och Tippsedel
  • Avisering
  • Orderkvitto
  • Svar på orderkvitto
  • Faktura

I version 1.3 har det gjorts vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet samt en del mindre felrättningar. Det har också tillkommit två nya meddelanden: ”Svar på leveransplan” och ”Svar på orderkvitto”.

Alla ändringar mellan versioner framgår av dokumentet change log: Changelog_NeC_ver1.3.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2021 BEAst