BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Anläggning

Användningsområde

Användningsområdet för standarden BEAst Supply NeC är:

  • Åkeritjänster för anläggningstransporter
  • Maskintjänster
  • Beställning av anläggningsmaterial som ballast (jord, sand och sten), fyllnadsmassor, betong och asfalt
  • Återvinning och byggavfall

Bakgrund

I arbetsgruppen som tog fram standarden har bygg- och anläggningsföretagen NCC, Peab, Skanska och Svevia medverkat samt deras leverantörer Cliffton, Foria, Haninge Åkeri, MLT och Märsta Förenade samt även branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Alla inblandade parter i anläggningsbranschen har alltså medverkat vilket säkerställer att standarden tar hänsyn till allas behov.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av | © 2020 BEAst